ပုလဲရတုေပၚက ျပည္သူတို႔၏ ဆုေတာင္းသံ

ဘိုထီး(ေငြေတာင္ျပည္) ေရးသားသည္။

ရွစ္ေလးလံုးကေနေပါက္ဖြားလာတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးဟာ ႏွစ္(၃ဝ﴿တိုင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမဲ့ ျပည္သူေတြလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခု မေရာက္ရွိေသးပါဘူး။ ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆေနၾကပါတယ္။ ၂ဝဝ၈အေျခခံဥပေဒဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲေတြက ဦးေဆာင္ၿပီးေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ မွန္ေပမဲ့ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရတဲ့ အေျခအေနအထိ ေရာက္ရေလာက္ေအာင္ လႈ႔ံေဆာ္ဖန္တီးတဲ့သူဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ အကယ္၍ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရတဲ့ အေျခအေနအထိ ေရာက္ရေလာက္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးခဲ့တဲ့သူဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သား ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ လက္နက္အသံုးျပဳၿပီး အာဏာသိမ္းတဲ့ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတာထက္ ဘာလက္နက္မွမပါဘဲ အာဏာရယူဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတာ ပိုၿပီးခက္ခဲေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းလို႔မရႏုိင္တာဟာ ဘာလက္နက္မွမပါဘဲ ႀကိဳးစားတဲ့သူ အခ်ိဳ႕သာရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုဟာ လူတန္းစားေပါင္းစံုပါဝင္လာတဲ့ အေရးေတာ္ပံုတစ္ခုျဖစ္ေပမဲ့ တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကသာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီလိုလားၿပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မဟုတ္တဲ့ အျခားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဒီမိုကေရစီရရွိေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈရရွိတဲ့ ဖိလိပိုင္နဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႔ အေရးေတာ္ပံုလႈပ္ရွားမႈဟာ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုရဲ႔ ေနာက္မွ ေပၚေပါက္လာတဲ့ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ပါတယ္။ ၈၈အေရးေတာ္ပံု မေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႔ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း အခ်ိဳ႔ကေတာ့ အေျခခံမတူတဲ့ အုပ္စုေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အေရးေတာ္ပံုျဖစ္ျခင္း၊ အုပ္စုအခ်င္းခ်င္းၾကားသံသယေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ဆႏၵျပေန႔ရက္ေတြ မၾကာသင့္ပဲၾကာလာျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၀အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ဝင္ေရာက္ၿပီး အေရြးမခံတာဟာ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာရျခင္းရဲ႔ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အေရးေတာ္ပံုဆႏၵျပပြဲတုန္းက သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ၾကား ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းျဖစ္ေအာင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ကလည္း ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖခဲ့တာပဲမဟုတ္လား။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ကစၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ထိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေလလိႈင္းသံေတြဟာ မိုးျမင့္ထက္ထိ က်ယ္ေလာင္ေပမဲ့ အဲ့ဒီေလလိႈင္းသံေတြဟာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔ကေနစၿပီး တျဖည္းျဖည္းတိုးလာတာကို ၾကားသိရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ ဒီမိုကေရစီလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႔ ပါဝင္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီ သြားေတာ့မယ္ဆိုရင္ ခရီးလမ္းဟာ ရိုးသားၿပီးမွန္ကန္တဲ့ ခရီးလမ္းတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအခန္းက႑မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားရ႔ဲ အခန္းက႑ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းဟာ ရိုးသားၿပီးမွန္ကန္တဲ့ ခရီးတစ္ခုျဖစ္လာမွာ မဟုတ္သလို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လည္း ျပင္ဆင္လို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးက ႏွစ္(၃၀)တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမဲ့ ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈ မရွိတာဟာ ခရီးကိုဦးေဆာင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ထဲမွာ ႏို္င္ငံေရးသမားမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတဲ့အခါတိုင္း ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တြဲၿပီး လႈပ္ရွားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို အဓိကဆိုလိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လူေတြက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကတယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီထင္ျမင္ယူဆခ်က္ဟာ မွန္ကန္တဲ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ျပည္သူလိုအပ္တာေတြကို အစိုးရဆီကတစ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုေပးတဲ့တာဝန္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လတုန္းက ကယားျပည္နယ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ကန္႔ကြက္တဲ့ ကိစၥဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းပဲ အမွန္တရားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းစကားပါးလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ႏိုင္ငံေရးသမားလို႔ေခၚဆိုႏိုင္လဲဆိုရင္ ျပည္သူေတြသိရွိႏိုင္ဖို႔ (၁၃-၈-၂၀၁၈) ညေန(၅း၂၀)နာရီခန္႔မွာ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ မသင္းသင္းေအး(ခ)မမီးမီးက သက္ေသျပလိုက္ပါတယ္။ မမီးမီးဟာ အသက္(၁၆)ႏွစ္အရြယ္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူဘဝကတည္းက ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ မမီးမီးကြယ္လြန္သြားတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ေၾကြလြင့္သြားတယ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို ဆာငတ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြသိရွိႏိုင္ဖို႔ အသိေပးေၾကျငာေမာင္းခတ္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မမီးမီးဟာ တာေမြ အကသေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္အတူ ၈၈အေရးေတာ္ပံု ပါဝင္လႈပ္ရွားရာတဆင့္ ၈၈ မိ်ဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လာတာပါ။ ႏိုင္ငံေရးအေပၚထားရွိတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူမက̏ ကြ်န္မအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မကူးခဲ့ဘူး၊ ကမာၻ႔အလယ္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳး မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ ဒီ့အတြက္ ကြ်န္မဆက္လက္ၿပီးတိုက္ပြဲဝင္ရဦးမွာပါ။ ˝ဆိုၿပီး ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ မမီးမီးဟာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမွာ အမ်ိဳးသမီးကေလးသူငယ္ေရးရာဌာန ဒုတာဝန္ခံအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မတရား အဓၶမျပဳက်င့္ခံရတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မမီးမီးရဲ႔ဘဝမွာ သူမအႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုး ေတးသီခ်င္းကေတာ့ ̏ ခြန္အားျဖည့္မိငယ္˝ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတးသီခ်င္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါလွ်က္နဲ႔ ̏ ခြန္အားျဖည့္မိငယ္˝ ေတးတစ္ပုဒ္ကိုသာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုကတည္းက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္း ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေနပါေစ ဘယ္ေတာ့မွအရႈံးမေပးဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းအဆံုးထိမေရာက္ခင္မွာ မမီးမီးကြယ္လြန္သြားတာဟာ ပုလဲရတုေပၚက ေတာင္းဆုျပဳေနတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႔ဆုေတာင္းသံေတြ မျပည့္ေသးဘူးဆိုတာကို သိေစခ်င္တဲ့အေနနဲ႔ အခ်က္ေပးလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မမီးမီးကြယ္လြန္သြားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ̏ ဒီလိုမ်ိဳးႀကီးေစာေစာစီးစီး ဒီလိုမ်ိဳးနဲ႔ အေစာႀကီးထြက္ခြာသြားတာကို အခုခ်ိန္ထိ ကြ်န္ေတာ္လက္မခံႏိုင္ေသးဘူး၊ သူလုပ္ခ်င္တာေတြအမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္၊ လူကုန္ကူးမႈေတြ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းအတြက္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ေန႔မအိပ္ ညမအိပ္နဲ႔ လုပ္ေနတဲ့သူ၊ သူသာရွိဦးမယ္ဆိုရင္ အမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ။˝ ဟု ၈၈ ၿငိမ္းပြင့္မွ ကိုဂ်င္မီကေျပာသြားပါတယ္။ မမီးမီးရဲ႔ဘဝမွာ ေျမနိမ့္ရာလွံစိုက္တဲ့ ဘဝပါ။ ဆိုလိုခ်င္တာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိမယ္ဆုိရင္ မမီးမီးလို ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ဘယ္ေတာ့မွမႀကံဳရဘူးလို႔ ဆိုလုိခ်င္တာပါ။

ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို လိုလားေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႔ဆႏၵဟာ မိဖုရားရဲ႔အခ်စ္ကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ၾကေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဘုရင္မနဲ႔သာ ညားၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိဖုရားဆိုတာ ဘုရင္ကိုအၿမဲတမ္း ျပဳစုယုယတဲ့ တာဝန္ကိုလုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ၿပီး ဘုရင္မဆိုတာ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႔ အခန္းက႑ပါဝင္ခြင့္ မရွိတာေၾကာင့္ မိဖုရားျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို မရရွိပဲ ဘုရင္မျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒရဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ျပည္သူေတြေရာက္ရွိသြားတာပါ။ အရင္းစစ္ေတာ့ အျမစ္ကေျမႀကီးမွာ ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း ျဖစ္ေနသမွ်အားလံုးရဲ႔ အဓိကတရားခံဟာ ႏွစ္ေယာက္ထိုင္တဲ့ခံုတစ္လံုးအေပၚမွာ တစ္ဦးတည္းကသာ ထိုင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္ထိုင္တဲ့ ထိုင္ခံုတစ္လံုးေပၚမွာ တစ္ဦးကသာထိုင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ပုလဲရတုလမ္းမေပၚက ေတာင္းဆုျပဳေနၾကတဲ့ ျပည္သူတစ္ဦးစီတိုင္း လိုရာဆႏၵျပည့္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း အသက္(၄၇)ႏွစ္ျပည့္ မမီးမီးတစ္ေယာက္ ေၾကြလြင့္ခဲ့ေပမဲ့ ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ပါေစ။

Comments

comments