ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္လဲ

ဘိုထီး (ေငြေတာင္ျပည္)ေရးသားသည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အာဏာဟာ ဗဟုိအစိုးရမွာ မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံရဲ႕အာဏာဟာ ျပည္နယ္အစိုးရမွာပဲ ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္ ေဒသတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု တစ္စုတစည္းတည္းျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာသာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အာဏာဟာ ဗဟိုအစိုးရမွပဲ ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ (၁၄)ခုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေပမဲ့ ဒီေန႕ထိ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္စုတစည္းတည္းျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးသမွ်ကာလပတ္လံုး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အာဏာဟာ ဗဟိုအစိုးရမွာပဲ ဆက္လက္ရွိေနအံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံနာမည္ရဲ႕ အတိုေကာက္ကေတာ့ ယူအက္စ္ေအ-USA ျဖစ္ၿပီး အရွည္ေကာက္ကေတာ့  (United state of America) ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုရင္း အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ျပည္နယ္ေဒသ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု စည္းလံုးညီညႊတ္ရာကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံလို႕ ဆိုလိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ ျပည္နယ္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု စုစည္းတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔ ပင္လံုမွာ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟာ လြတ္လပ္ေရး ရရွိဖို႕ကိုပဲ အဓိက ရည္ရြယ္တဲ့ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့အထိ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေပမဲ့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ေန႔မွာပဲ တိုင္းရင္းသား အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ ျမင္သာျမင္ မၾကင္ရဆိုတဲ့စကားအတိုင္း ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကို ခံစားသင့္သေလာက္ မခံစားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး (NCA)  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေကာက္အထည္ေဖာ္ဖို႔ဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ျခင္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ့ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ဖို႕ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ညီလာခံတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အေျခခံတဲ့ ညီလာခံတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဆိုလိုခ်င္တာက ညီလာခံကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ဖို႕ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ေဒသ တစ္ခုတည္းအတြင္းမွာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ပါလ်က္နဲ႕ ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား အားလံုးအက်ိဳးထက္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးစု အက်ိဳး၊ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္း အက်ိဳးကိုသာ အေထာက္အကူ မျပဳႏိုင္ပါဘူး။

အိမ္တစ္လံုးမွာ အိမ္ငယ္ကေလးေတြကို သီးသန္႔တည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ဟာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို အဟန္႕အတား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရွိရံုနဲ႔ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား အားလံုးရဲ႕ စည္းလံုးညီညႊတ္တဲ့ စြမ္းအားတစ္ခုတည္းကသာ စစ္မွန္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေက်ာ္လြန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းဟာ အဖုအထစ္ေတြ၊ ဆူးေျငွာင့္ခလုတ္ေတြ ဆက္လက္ရွိေနအံုးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုကို အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေဒသခံျပည္သူႏွင့္ အစိုးရၾကား အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးျမန္းၾကဖို႔ လိုလိမ့္မယ္လို႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ အဲေမးခြန္းကေတာ့ “ဖက္ဒရက္ျပည္ေထာင္စုကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ” ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

Comments

comments