ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ျပဳလုပ္

ဦးျမာ

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေသြလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာမွ ဦးေဆာင္ၿပီး လူေနရပ္ကြက္ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျခင္ကာကြယ္ေဆးျဖန္းျခင္းမ်ားကို လိုက္လံ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုႏွစ္ မိုးဦးကာလအတြင္း လူတစ္ဦး၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးလကၡဏာေတြ႕ရိွရၿပီးေနာက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာေကာင္းျမတ္က ေျပာသည္။

“ဆရာတို႔ ထီးတရဲရပ္ကြက္က လူနာတစ္ေယာက္ကေဆးရုံလာတက္ေတာ့ေပါ့ေနာ။ အသက္ ၃၂ အမ်ိဳးသမီး လာတက္ေတာ့ လကၡဏာကေသြးလြန္တုပ္ေကြးလကၡဏာရွိတယ္။ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးလိုက္တဲ့ အေျဖႀကီးကေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင္းမို႔လို႔ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေရးႏွိမ္နင္းလုပ္ငန္းဆုိၿပီးေတာ့မွ ထီးတရဲရပ္ကြယ္မွာသြားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တယ္ေပါ့။”ဟု ေဒါက္တာေကာင္းျမတ္က ေျပာသည္။

ျခင္းကာကြယ္ေရးျဖန္းေဆးမ်ားကို ဖရူဆိုၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေရာဂါကူးစက္ခံရမႈ မရွိေစေရးအတြက္ စာသင္ခန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆရာတို႔ကလုပ္စရာရွိရင္ေတာ့ အကုန္လုပ္မယ္။ အဓိကေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕က်န္းမာေရး အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြရဲ႕ (၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြရယ္၊ ဒီေရာဂါလုံးဝမျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ကာကြယ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ရပ္ကြက္လုံးကာကြယ္ေအာင္လို႔ သြားၿပီးေဆာင္ရြက္တယ္။ ေနာက္အဲ့လို႔ပဲ ထီးတရဲတြင္မကဘူး။ ရွိသမွ်ေက်ာင္းတြင္အားလုံးကို ဆရာတို႔က အဲ့ဒီမႈတ္တစ္ခုကိုမလုပ္တာ။ ဖုံးေသာ္လည္းစင္ကိုလုပ္ေနတယ္လို႔။”ဟု ေဒါက္တာေကာင္းျမတ္က ေျပာသည္။

လက္တေလာတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါလကၡဏာရိွေသာ လူနာတစ္ဦးကိုသာ ေတြ႔ရွိရေသးေသာ္လည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပၚလူေနရပ္ကြက္ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားရိွ ေရအိုးမ်ား၊ ေရေလွာင္ကန္မ်ားႏွင့္ ေရဝပ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို ေရအသစ္လွဲလွယ္ျခင္း၊ ေရသြန္ထုတ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ထားေသာ ေရအိုး၊ ေရကန္မ်ားတြင္ ေဆးထည့္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါလွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဇြန္လကတည္းက စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုအခ်ိန္၌ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ျခင္ကာကြယ္ေဆးျဖန္းျခင္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

 

Comments

comments