ဖာလာေစ်း မေကာင္းတာေၾကာင့္ ဖာလာစိုက္ေတာင္သူမ်ား အခက္ႀကံဳေနရပါတယ္ (ရုပ္သံ)

အရင္ႏွစ္က ဖာလာအခြံအုပ္ေျခာက္ ၁ ပိႆာကို က်ပ္ (၁) ေသာင္းခြဲ၊ အခြံခြာၿပီး အေစ့ေျခာက္ ၁ ပိႆာကို က်ပ္ (၃)ေသာင္း အထိေစ်းရွိခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ဖာလာအခြံအုပ္ေျခာက္ ၁ ပိႆာကို က်ပ္ (၇) ေထာင္နဲ႔ အခြံခြာၿပီး အေစ့ေျခာက္ ၁ ပိႆာကို က်ပ္ (၂) ေသာင္းအထိသာ ေစ်းရွိတာေၾကာင့္ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ အလုပ္သမားငွားရမ္းခအတြက္ေတာင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကတာပါ။

Comments

comments