ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေန

စူးမယ္

ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ ခက္ခဲေၾကာင္း ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဥကၠဌ က ဦးစိုင္းသန္းေရႊက ေျပာသည္။

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ ျပႆနာကို သိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီတြင္ မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္၍ မရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ဦးစိုင္းသန္းေရႊက “ဟိုးအရင္တုန္းက မတ္လမွာ ဖြဲ႔ထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြေပါ့။ ဖြဲ႔ထားတဲ့အဖြဲ႔ကို NLD အာဏာရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖြဲ႔တာ မဟုတ္ဘူးေလ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဦးေလးတို႔က မပါဘူး။ မပါေတာ့ အလုပ္လုပ္ရတာ တအားခက္တယ္။ သူတုိ႔လုပ္လုိက္တာကိုလည္း မသိဘူး။ လက္ရွိအစိုးရ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ လမ္းအတိုင္း လယ္စီနဲ႔ လုပ္တဲ့ဟာေတြက မကိုက္ေတာ့ဘူး မကိုက္ေတာ့။ တကယ္အလုပ္လုပ္တာ ဒီ Issue ကို တကယ္သိတာက ဦးေလးတုိ႔ေလ။ သိတဲ့ခါက်ေတာ့ အဲေကာ္မတီမွာ မပါတဲ့ခါက်ေတာ့ လုပ္လုိ႔မရဘူး”ဟု ေျပာသည္။

ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈ ၁၀၇ ကြက္ ရွိသည့္အထဲတြင္ တခ်ိဳ႕မွာ အိမ္ေဆာက္ေနေသာေၾကာင့္ စရင္းထဲတြင္ ၉၂ ကြက္သာ က်န္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ေျမပံုျပန္ဆြဲခိုင္းၿပီး စာရင္းျပန္လည္ျပဳလုပ္ေနၾကကာ အစိုးရမွ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေျမယာအသိမ္းခံထားရသည့္ ေဒသခံ တစ္ဦးက “က်ေနာ့္ ေျမယာကို ၂၀၀၄ ခုနွစ္မွာ လာသိမ္းသြားတာပါ။ က်ေနာ္က အဲဒီ မတုိင္ခင္ကတည္းက အဲေနရာကို ပိုင္ထားၿပီးသား။ ရွင္းလင္းထားၿပီးသားပါ” ဟု ဆိုသည္။

ယခင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တပ္ေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပ တည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စီမံကိန္းအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ပုဂၢဳိလ္လိက ကုမၸဏီမ်ား ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ နိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိမ္းဆည္းရာတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို ဆံုးရႈံးသြားျခင္းကို စီစစ္ေတြ႔ရွိေၾကာင္း ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ေစာလေဖာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမႏွင့္ တျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ေျမသိမ္းသည့္ ျပသာနာမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ လယ္ယာေျမနွင့္ တျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စီစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို နုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးရဲ႕ ၅ ရက္ ၅ လ ၂၀၁၆ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ညာစာအမွတ္ ၁၄ / ၂၀၁၆ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ မရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နွင့္ ေတြ႔ဆံုခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေျပာသည္။

ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကယားျပည္နယ္ ေျမယာအခ်က္အလက္အရ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တျခားသိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ ေျမတခ်ိဳ႕မွာ ေမာ္ခ်ီးေဒသဘက္တြင္ ရဲထြဋ္ေက်ာ္ကုပၼဏီမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ၇၀၂၄ ဧက ၊ ေမာ္ခ်ီး (၄) ထပ္ေကြ႕တြင္ ဒုကၡသည္ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးအတြက္ ၆ ဧက ၊ သံလြင္အေရွဘက္ျခမ္းတြင္ ကုပၼဏီမွ ဧက ၇၀ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

Comments

comments