ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္လံုးဝ မေ႐ြွ့ေပးနိုင္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာဆိုျပီး ေဆြးေႏြးမႈ ပ်က္ျပယ္

ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ

ယေန႔ ေမလ ၁၄ရက္ေန႔၊ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ထုကိစၥ ေျဖရွင္းညိွႏိႈင္းေရး အစည္းအေဝးအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို လံုးဝမေ႐ြွ့ေျပာင္းေပးနိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာမွ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမွု ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ထု ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေပမယ့္လည္း အဆင္မေျပတဲ့ အေနအထားေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး လံုးဝ မေျပာင္းေ႐ြွ့ေပးဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို တင္ျပလိုပါတယ္” ဟု ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

လာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ သပိတ္ေကာ္မတီလူငယ္မ်ားကလည္း ေ႐ြွ့ေျပာင္းေရး ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ေမလ၇ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူထားသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ သေဘာထားမွာ ကတိမတည္သည့္ အစိုးရ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုသြားသည္။

ကရင္နီလူငယ္ သပိတ္ေကာ္မတီဝင္ ခူးပိုးရယ္က “လူႀကီးလူေကာင္းဆန္တ့ဲ အစိုးရတစ္ရပ္ဆိုရင္ ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး က်ေတာ္တို႔မွာက ေစ့စပ္မႈလမ္းေၾကာင္းကို သြားဖို႔ သမၼတရံုးက ညႊန္ခ်ဳပ္ကိုေဇာ္ေဌးကေန ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့မွ ဒီိလို ျဖစ္လာတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒီအေပၚမွာ ဆက္လက္ ညိွႏိႈင္းၾကမယ္ဆိုၿပီးမွ ေမလ၇ရက္ေန႔တုန္းကလည္း ေတြ႔ၾကတယ္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္ရွိတယ္ ေၾကးရုပ္ကိစၥ ေ႐ြွ႕ေျပာင္းေရးကို ဆက္လက္ညိွႏိႈင္းပါမယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ကတိေပးထားတယ္။ ကတိေပးထားတဲ့သူက အခု ကတိဖ်က္တာေပါ့။ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာတာကို သူ႔သေဘာထားကို မေ႐ြွ့ေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာကို တက္ေၾကညာတယ္ဆိုေတာ့ ဒီမွာကတည္းက စလြဲေနၿပီ။ ဒီလုပ္ရပ္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေတာ္တို႔ေတာ့ လံုးဝရွုတ္ခ်တယ္။ တကယ္ လူႀကီးလူေကာင္းမဆန္တဲ့ အစိုးရျဖစ္တယ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဒီမွာ တိတိလင္းလင္း ေျပာရလိိမ့္မယ္” ဟု ေဆြးေႏြးမႈ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီးေနာက္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမလ ၇ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေၾကးရုပ္ ေ႐ြွ့ေျပာင္းေရးကို ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေျမေနရာကိုလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ယူ ရွာေဖြသြားမည္ဟူသည့္အခ်က္ကို ကရင္နီလူငယ္ သပိတ္ေကာ္မတီထံမွ သိခဲ့ရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ညိွႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ေပါ္ေပါက္လာပါက ၎တို႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေတာ့ေျကာင္းႏွင့္ ၎ေကာ္မတီအား ယေန႔တြင္ပင္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပယ္ၿပီးေနာက္ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

Comments

comments