ဘိန္းစိုက္သူထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္ မရရိွသျဖင့္ အစားထိုးသီးႏွံမ်ား ခ်ေပးရန္ အခက္အခဲျဖစ္

ေမာ္ဦးျမာ

ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားထံမွ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိသည့္အတြက္ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံမ်ား ခ်ေပးရန္ အခက္အခဲရွိေနသည္ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီး ဦးေဘာ့စ္ကိုက ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က အျပန္အလွန္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ၎က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

“အခ်က္အလက္ေတြ အကုန္မရလို႔ ခုနက ေျပာတ့ဲ ဧကေတြ ေမာင္ျဖဴ၊ ေမာင္နီ အကုန္မရလာဘူး မေပးရဲၾကဘူးေလ မပူးေပါင္းရဲၾကဘူး။ ပူးေပါင္းဖို႔ဆိုတာ ဖမ္းဖို႔ ဆီးဖို႔ မဟုတ္ဘူး အေျပာင္းအလဲတစ္ခု လုပ္ေစခ်င္တာ အ့ဲလိုအေနအထားပါ။”ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ထံတြင္ ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးမႈဧကမ်ားအား ပြင့္လင္းစြာ ခ်ျပရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ပေပ်ာက္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔မွသာ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား လိုခ်င္သည့္ ဘိန္းအစားထိုး သီးႏွံမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမွ ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ စိုက္ပ်ိဳးလိုသည့္ စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားကို ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အစားထိုးသီးႏွံမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရထံ တင္ျပႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးဦးေဘာ့စ္ကိုက လမ္းညႊန္သည္။

အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံမ်ားကိုလည္း ၎တို႔မွ ေစ်းကြက္မ်ားကို ျပန္လည္ရွာေဖြေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီဆိုကတည္းက ဘယ္ေစ်းႏႈန္း ဘယ္ေစ်းကြက္ရွိမလဲ ဆိုတာ လာၿပီေလ ပူးေပါင္းရေတာ့မယ္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာ္ဖီကေတာ့ ေစ်းကြက္ရွိၿပီးသားပဲ ခုနကေျပာတ့ဲ သဘာဝေျမၾသဇာေအာ္ဂဲနစ္ ျဖစ္ဖို႔ပဲလိုတယ္ က်ေတာ္တို႔က ဝယ္တ့ဲလူရွိၿပီးသားပဲ။”ဟု ေျပာသည္။

ယခင္က သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံမ်ား ခ်ေပးေသာ္လည္း ေဒသႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ နည္းပညာမသိရိွျခင္း၊ ေစ်းကြက္မရွိျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔အတြက္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ဘိန္းပင္မ်ားကို ကယားျပည္နယ္၏ အေနာက္ဖက္ျခမ္းရိွ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

Comments

comments