ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တရားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာခြင့္မရိွဟု လိြဳင္ေကာ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဝဖန္

ဓါတ္ပံု – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္(Facebook)

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားကို အခြန္းေပးေဆာင္ရေၾကာင္း လိြဳင္ေကာ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုိခဲ့ရာတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးခ်က္စကားအခ်ိဳ႕အား လႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းအေပၚ အမွန္တရားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခြင့္ မရိွဟု ၎က ေဝဖန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဩဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒါက္တာခင္စည္သူက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘိန္းစိုက္ ေတာင္သူမ်ားအား ဘိန္းမစုိက္ပ်ိဳးဘဲ ဘ၀ရပ္တည္ေရးႏုိင္ငံေတာ္မွအမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္ အျဖစ္ စနစ္တက်စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာတြင္ ေမးခြန္းေျဖၾကးသူမွ မတ္တပ္ရပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားက ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ရဲ၊ တပ္မေတာ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ မ်ားစြာအခြန္ေပးေဆာင္ရပါတယ္။ ၎မွတစ္ဆင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျမင့္တက္လာ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး တရား ဥပေဒစုိးမုိးေရးမရွိေအာင္ အားေပးကူညီပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ျပတ္ ျပတ္သားသားစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္’’ ဟု လြိဳင္ေကာ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္စည္သူက ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသု႔ိေမးျမန္းၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္မေျဖၾကားမီ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးထက္၀င္းက မတ္တတ္ရပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ရဲကုိ အခြန္ေပး ေဆာင္ရေၾကာင္း သုံးႏႈန္းျခင္းသည္ ျပည္သူကအထင္ျမင္လြဲမွား ေစႏုိင္၍ ယင္းကိစၥမ်ိဳးရွိပါက အခ်က္အလက္ႏွင့္တိတိက်က် ေျပာရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လႊတ္ေတာ္မွာ အမွန္တရားေတာင္ ေျပာခြင့္မရိွေတာ့ဘူးလာ။ ျပန္ေမးခ်င္တယ္။”ဟု ေဒါက္တာခင္စည္သူက ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္း ဥပေဒ ၁၄၀၊ ၁၄၁ နဲ႔မကုိက္ညီတဲ့ အခ်က္အလက္္ေတြပါေနလုိ႔ ထၿပီးေတာ့ ကန္႔ကြက္တာ။ က်န္တဲ့ ဟာေတာ့ ဘာမွ အေထြအထူးမပါ ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕သုံးသြားတဲ့အသုံးအႏႈန္းေလးေတြကုိ နည္းနည္းထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း သုံးဖုိ႔ပါပဲ။ အဲဒါေလးထၿပီး ကန္႔ကြက္တင္ျပတာပါ’’ ဟု တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က အစည္းအေဝးအၿပီး မီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေမးခြန္းရွင္၏ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္က စကားသံမ်ားေရာေထြးေန ၍ သဲသဲကြဲကြဲမၾကားရေသာ ေၾကာင့္ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီးေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔ေနာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကုိ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းအၿပီး တြင္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ကန္႔ကြက္မႈကို ဦး၀င္းျမင့္ က ‘‘ဒီရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၄၁ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔ ညီၫြတ္မႈမရွိတဲ့ ၀ါက်ႏွစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီ၀ါက်ႏွစ္ေၾကာင္းကုိ မသင့္ေလ်ာ္လုိ႔ ဆက္လည္း မေျပာခ်င္လုိ႔ ဖတ္လည္းမျပေတာ့ပါဘူး။ ဒီ၀ါက်ႏွစ္ေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ တာ၀န္ခံရ မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္ခုိင္ခုိင္ လုံလုံရွိရမည္ကုိ သတိျပဳရန္ႏွင့္ စကားကုိၿပီးစလြယ္မေျပာေစလုိေၾကာင္း ဦး၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။

ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ႀကံဳေတြ႔ေနေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖၚထုတ္ရန္လည္း တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ လက္ေတြ႔လက္ေဆာင္ေစခ်င္ေၾကာင္း ေဒါက္တာခင္စည္သူက ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)ကို ေျပာဆိုစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္ေခါင္းပံုျဖတ္ေနမႈကိုလည္း မကြယ္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ထပ္မံေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။

ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ားကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒသစ္၌ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားၿပီး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွ ရရွိသည့္၀င္ေငြကုိ မီွခုိရသည့္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္၍ အျခား၀င္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး ၀ါးသားေကာင္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရးတို႔ကုိ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျဖၾကားထားသည္။

Comments

comments