ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေတာင္သူေတြ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသလဲ (ရုပ္သံ)

ဦးေဇာ္ဝါးနီ – ေဆာင္ဒူရြာသား

“ဘိန္းမစိုက္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ငွက္ေပ်ာပင္ေတြ၊ ေျပာင္းဖူးေတြ၊ စပါးေတြ။ ဘိန္းခင္းေနရာဆို စပါးပဲ အစားထိုးစိုက္တယ္။ ဒါက တစ္ႏွစ္ပဲ ေကာင္းတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္က်ေတာ့ ဘာမွမစားရဘူး။”

Comments

comments