ဘီလူးေခ်ာင္းတံတား (ေဒါႏိုးကူး) ကို က်ပ္သန္း ၇၄၀ အသံုးျပဳ တည္ေဆာက္မည္

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ေဒါႏိုးကူးရပ္ကြက္ႏွင့္ ေလာဓမၼရပ္ကြက္ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ဘီလူးေခ်ာင္း(ေဒါႏိုးကူး)တံတားကို က်ပ္သန္း ၇၄၀ ျဖင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘီလူးေခ်ာင္းတံတား(ေဒါႏိုးကူး)ကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(၂) တံတားဦးစီးဌာန တံတားအထူးအဖြဲ႔ (၆)က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ ကယားျပည္နယ္ ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရိွကေတာ့ အႀကိဳအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ေျမစမ္းတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ပံုစံထုတ္ေနတယ္။ ပံုထုတ္ၿပီးရင္ တင္ဒါကေတာ့ သတင္းစာထဲမွာ ေၾကညာၿပီးပါၿပီ။”ဟု တံတားအထူးအဖြဲ႔(၆)၏ ဦးစီးအရာရိွ လိွဳင္ၿဖိဳးဝင္းက ေျပာသည္။

သံကူကြန္ကရစ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ၊ တံတားအရွည္ ခန္႔မွန္း ေပ ၂၀၀၊ ယာဥ္ႏွစ္လမ္းသြား အက်ယ္ ေပ ၃၀၊ တံတားခံႏိုင္ဝန္ တန္ ၆၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments