ဘီးခြန္ဂိတ္(တြန္းဂိတ္) အစား စနစ္ေျပာင္း ေကာက္ခံႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

မူအက္စတာ ၊ စုိင္းလင္းလင္းဦး

ကယားျပည္နယ္၌ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ လူအမ်ားေဝဖန္လ်ွက္ရိွသည့္ ဘီးခြန္ေကာက္ခံမႈကို ယခုလက္ရွိ ေကာက္ခံမႈစနစ္မွ အျခားစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံႏိုင္ရန္ မယ္စဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဒုတိယအႀကိမ္ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

“က်ေနာ္ဆိုလိုခ်င္တာက ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမႈဆိုတာက အရင္က ၀ါးတားဂိတ္၊ အခု တြန္းဂိတ္။ အခုတြန္းဂိတ္ကမွ အရင္က ၀ါးတားဂိတ္ထက္ပိုဆိုးေနတယ္၊ အဲ့ဒါကို က်ေနာ္က ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္လုပ္တည္းက အခြန္ကို တစ္ခါတည္းေဆာင္ခိုင္းေစခ်င္တယ္ အဲ့လိုဆိုရင္ အဲ့ဂိတ္ေတြလည္း ရွိစရာမလိုေတာ့ဘူး ျပည္သူေတြလည္း စိတ္ပိုခ်မ္းသာမယ္ ” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဇယား ၂ အပိုဒ္ ၈ အပိုဒ္ခဲြ (က)တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အညီ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြ႔ဲစည္းျခင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ေသာ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပဌာန္းေရးဆြဲခဲ့သည့္ ကယားျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ နယ္နမိတ္အတြင္း စည္ပင္ဥပေဒပါ (အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံျခင္း) အခန္း (၆)၏ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ)ႏွင့္ (ဃ)အရ စည္ပင္နယ္နမိတ္အတြင္း သြားလာ ျဖတ္သန္းျခင္းႏွင့္ ရပ္နားမည့္ယာဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ႏွဳန္းအတိုင္း ျပဌာန္းပါ ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအရ ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း၏စည္ပင္မွ ေကာက္ခံလွ်က္ ရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ ေလလံသည့္ ဘီးခြန္ေကာက္ခံမႈသည္ ယခင္က ၀ါးလံုးရွည္ႏွင့္ ဆြဲခ်သည့္ စနစ္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလာေနသည့္ မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ၎၀ါးတားစနစ္သည္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး ေနာက္ပိုင္း သစ္သားမ်ားႏွင့္ စနစ္တက်ျပဳလုပ္ထားၿပီး ဘီးပါသည့္ တြန္းဂိတ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တြန္းဂိတ္သည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပို၍ပင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္ဒီကိစၥကို မျဖစ္ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ့ က်ေနာ္လုပ္မယ္၊ သြားလာေနတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ အရမ္းကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတယ္ေလး” ဟု ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးလွေထြးမွလည္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

အစိုးသစ္သက္တမ္းအတြင္း ယခင္က ယင္းဘီးေကာက္ဂိတ္၌ လမ္းျဖတ္သန္းသူမ်ားအား ဝါးလံုးျဖင့္တားကာ ေကာက္ခံလွ်က္ရိွေသာ္လည္း ဧၿပီလအတြင္း က်င္းပသည့္ ကယားျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဝါးလံုးျဖင့္တားၿပီး အခြန္ေကာက္ယူမႈသည္ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရိွဟု ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ဆိုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ စည္ကမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ဧၿပီလအတြင္း ျပည္နယ္အတိုင္းအတာတစ္ခုလံုးရိွ စည္ပင္ၿမိဳ႕ဝင္ဘီးေကာက္၌ တပ္ဆင္ထားေသာ ဝါးတန္းမ်ားကို ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ေစခဲ့ေသာ္လည္း သစ္သားတန္းတားကာ ေကာက္ယူေသာ ဘီးခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ ပိုဆိုးလာသည့္အတြက္ အျခားစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

လာမည့္ဘတ္ဂ်တ္ႏွစ္အတြက္ ေကာက္ခံမည့္ ၿမိဳ႕ဝင္ဘီးခြန္ လက္ခံေကာက္ယူသည့္ေနရာႏွင့္ ဘီးခြန္အတြက္ ေကာက္ခံမည့္စနစ္ကို ျဖတ္သန္းသြာလာသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ စနစ္ေျပာင္းလဲရန္က်င့္သံုးရန္ စီစဥ္လွ်က္ရိွေနေၾကာင္းကိုလည္း ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၏ အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးနီထြန္းက ကႏၱာရဝတီတုိင္း(မ္)ကို ေျပာၾကားထားသည္။

ယာဥ္မ်ားအတြက္ အဆိုပါဂိတ္တြင္ ေကာက္ခံေနျခင္းက ျပည္သူမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ားျခင္း ေကာက္ခံရသည့္ ဂိတ္ေနရာ၌ အဆင္ေျပမႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္စာ အခြန္အား သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေပးသြင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေပးသြင္းထားသည့္ယာဥ္မ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမွတ္ပံုတင္ ကဒ္ျပားမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ စနစ္ျဖင့္ ဘီးခြန္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းအေျဖရွာမည္ဟု ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးနီထြန္းက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေျဖရွင္းရာတြင္ စက္တပ္ယာဥ္လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးစဥ္ လာေရာက္ရမည့္ ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ က.ည.န သို႔ ေငြသြင္းစဥ္ စည္ပင္သာယာေရးၿမိဳ႕ဝင္ဘီးခြန္ကို တစ္ပါတည္းေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေၾကာင္း ဦးနီထြန္းက ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(က.ည.န)တြင္ ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကုန္က်မည့္ ဘီးခြန္ေၾကးကိုတစ္ပါတည္း ေကာက္ခံရန္ျဖစ္ၿပီး လမ္းေပၚတြင္ မည္သည့္ဘီးခြန္ဂိတ္မွ ထားရိွစရာမလိုေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕စီ၏ အဝင္အထြက္မ်ားတြင္ ဘီးခြန္ဂိတ္မ်ားရွိေနၿပီး ၎ကိုျဖတ္သန္းသြားလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ၂၀၀ က်ပ္ေပးေဆာင္ရသည္။ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္အတြင္းတြင္ပင္ ဘီးခြန္ဂိတ္ေပါင္း ၄ ဂိတ္ရွိေနၿပီး တျပည္နယ္လံုးတြင္ ၁၀ ဂိတ္နီးပါးရွိေနသည္။

ဆိုင္ကယ္မွ အပ က်န္စက္တပ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎ယင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕အတြက္သာ ၿမိဳ႕ဝင္ဘီးေကာက္အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေပးသြင္းထားပါက ယင္းၿမိဳ႕အတြင္း၌ အတားအဆီးမရိွ ျဖတ္သန္းႏိုင္မည္ဟု စည္ပင္သာယာေရး၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒတြင္ပါရိွသည္။

သို႔ေသာ္ ဆိုင္ကယ္အတြက္ကိုမူ သီးသန္႔အခြင့္အေရးအေနႏွင့္ (က.ည.န)သို႔မဟုတ္ စည္ပင္သာယာေရးရံုးတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအတြက္ ၃၂၀၀ က်ပ္ ေပးသြင္းကာ ဘီးခြန္ကဒ္လုပ္ေဆာင္ထားပါက ကယားတစ္ျပည္နယ္တဝွမ္း မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္အဆို ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ႀကိဳတင္အခြန္ေပးသြင္းသည့္ စနစ္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးရံုးမ်ားတြင္ သြားေရာက္ၿပီး ဘီးခြန္ကဒ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကယားျပည္နယ္ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ႏိုဝင္ဘာလကုန္အထိ စာရင္အရ တစ္ျပည္နယ္လံုးအတိုင္းအတာတြင္ လူစီးကား ၁၃၈၆ စီး၊ ကုန္တင္ယာဥ္ ၁၀၅၁ စီး၊ ေထာ္လာဂ်ီ ၂၅၄ စီး၊ သံုးဘီးယာဥ္ ၅၀၄ စီး၊ ဆိုင္ကယ္ ၇၀၀၂၃ စီး၊ ယႏၱရားယာဥ္ ၃၆ စီးႏွင့္ ကုန္တင္တြဲယာဥ္ ၇၂ စီး မွတ္ပံုတင္ထားသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕ဝင္ဘီးခြန္လုပ္ငန္းမွ က်ပ္ေထာင္ေပါင္း ၁၈၅၀၂ ေက်ာ္ ေကာက္ခံရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ေထာင္ေပါင္း ၁၇၆၈၀ ေကာက္ခံထားခ့ဲသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘတ္္ဂ်တ္ႏွစ္အတြက္ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ က်ပ္ေထာင္ေပါင္း ၃၃၄၃၃ ေကာက္ခံရရိွရန္ လ်ာထားသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ဘီးခြန္မ်ားေကာက္ခံႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments