မာန္မာနေတြ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမွဳေတြကို မေလ်ာ့ေသးသ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ေဝးေနအုံးမယ္

ထ်ိဳးျမာ

မတ္လတစ္ရက္ေန႔ကစၿပီးေတာ့ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာဆိုရင္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမွဳရိွလာၿပီလို႔ စၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ မတ္လပထမရက္မွာပဲ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ရဲ႕ နို္င္ငံေရးဆို္င္ရာ ညိွနိွဳင္းေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) နဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔က ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညိွနိွဳင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာဆိုရင္ ရင္းနီွပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးညိွနိွဳင္းနိုင္ခဲ့ၾကၿပီးေတာ့ UNFC ရဲ႕အဆိုျပဳခ်က္ (၉)ခ်က္အေပၚ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရရိွဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားခိုင္မာေစတဲ့ ရလဒ္ေကာင္းေတြရရိွခဲ့ပါတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

UNFC ကေတာင္းဆိုထားတဲ့အခ်က္ ၉ ခ်က္အေပၚ အစိုးရနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ရႏိုင္မည္လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းအေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား ပံ့ပိုးသည့္ အစီအစဥ္ဌာနၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ မရန္ေဂ်ာ္ဂြန္းကေတာ့ ယခုလိုသုံးသပ္ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

“မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီတယ္။ အနည္းနဲ႕အမ်ားေတာ့ တက္ေရာက္မႈ ရွိေနတယ္။”လို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းေတြကို လူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ သုံးသပ္ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မတ္လ(၃)ရက္ေန႔မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC)နွင့္ (DPN) တို႔အၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြပါဝင္နုိင္ဖို႔ နွစ္ဘက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံအစည္းအေဝးသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္နုိင္ဖို႔အတြက္ ညိွနိွဳင္းေဆာင္ရြက္သြားေစရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြအၿပီးမွာပဲမတ္လ (၆)ရက္ေန႔မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းဘက္မွာ အစိုးရတပ္မေတာ္နဲ႔ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA) မထိုးထားၾကေသးတဲ့ ေျမာက္ပို္င္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာအမ်ိးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ ( MNDAA) တို႔ကတုိက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားတဲ့ရက္မွာပဲ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္မွာဆိုရင္ “ ေဒသခံဌာေနမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားေသေၾကထိခိုက္ေစၿပီး အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားႀကံဳေတြ႔ေစေသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားကိုစြန္႔လြတ္၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းသို႔ ဦးတည္ၾကရန္၊ တစ္နုိင္ငံလုံးရိွတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလုံးေခတ္အဆက္ဆက္ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တံလ်က္ရိွေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို တန္းတူရည္တူစိတ္တူကိုယ္တူျဖင့္ အတူတစ္ကြေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါရန္ အေလးအနက္တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္ ” လို႔ထည့္သြင္းတိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံအမွန္တရားနွင့္ တရားမွ်တမွဳ အမ်ိဳးသားပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ တပ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မတီကလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ထားပါတယ္။

သူတို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာကေတာ့ ကိုးကန္႔ေဒသသို႔လည္းစစ္အင္အားအေျမာက္အမ်ား ျဖည့္တင္းလာၿပီးမိမိတို႔မဟာမိတ္တပ္ကိုအျမစ္ျပဳတ္ေခ်မွဳန္းရန္ ရည္ရြယ္ေနေသာေၾကာင့္ ကိုးကန္႔ဟုန္အိုင္လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမရဲ႕ စစ္ေရးဖိအားေလ်ာ့ရဲေစရန္အတြက္ မတ္လ (၆) ရက္ေန႔ သန္ေခါင္ယံမွာမိမိတို႔မဟာမိတ္တပ္ကတပ္ေပါင္းစုညီေနာင္တို႔ရဲ႕ လက္တြဲမွဳေအာက္မွာမလြဲမေရွာင္သာလို႔ ကိုးကန္႔ေလာက္ကိုင္၊ မီးရွင္းကုတ္၊ က်ိဳဖန္၊ တုန္းခ်ိန္၊ က်င္းရွန္ခ်ိန္၊ ရန္လုံက်ိဳက္ရြာစတဲ့ ေဒသအသီးသီးရိွ ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႔ ကိုးကန္႔အစိုးရဝန္ထမ္းအတုအေယာင္မ်ားရဲ႕ တပ္စခန္းနဲ႔ ကင္းစခန္းမ်ားကိုခုခံမွဳထိုးစစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးရာစုထက္ဝက္ေက်ာ္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဖ်က္စီးေနတဲ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပညာေပးခဲ့တယ္လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပနဲ႔ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုသိျမင္ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းကို နားလည္စာနာၿပီးအားေပးေထာက္ခံဖို႔ အထူးေမတၱာရပ္ခံပါတယ္လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးက ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရနဲ႔တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံလ်က္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ (၆)ရပ္အတုိင္းလက္ကိုင္ထားၿပီး Nationwide Ceasefire Agreement –NCA မွတစ္ဆင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသည္အထိ NCA မွာလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းေတြကိုလုိအပ္သလုိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေရးသားထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

MNDAA၊ TNLA နဲ႔ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူေတြကိုလက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ စြန္႔လႊတ္တဲ့ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါက NCA မွာလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ မလုိအပ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းစည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္းအဆုိပါ အဖြဲ႕မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာပ်က္ျပားေစေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားအထိတ္တလန္႔နဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားေစရန္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေပၚလြင္လ်က္ရွိေနသျဖင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတစ္ဆင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသည္လည္း အလွမ္းေ၀းေနဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရတယ္လို႔လည္း ေရးသားထားပါတယ္။

မတ္လေျခာက္ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားေသာတုိက္ပြဲသည္ အျခားေန႔မ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားစြာပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးမနက္ေျခာက္နာရီမွ ညေနေျခာက္နာရီအခ်ိန္အထိလက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မွဳအႀကိမ္အေရအတြက္ နွစ္ေထာင္ေက်ာ္အထိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲတိုက္ပြဲသတင္းမ်ားတြင္ ေရးသားထားပါတယ္။

မတ္လ (၇) ရက္ေန႔မွာလည္း တစ္နုိင္ငံလုံး အပစ္ခတ္တိုက္ခို္က္မွဳရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ထိုးထားတဲ့ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ တို္က္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျပန္ပါတယ္။

NCA ထိုးထားခဲဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႕လည္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားက စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာမညွိ ႏိုင္ၾကေသးလို႕ ဒီလိုတိုက္ပြဲေတြ ထပ္မံျဖစ္ပြားေနရတာျဖစ္တယ္လို႕ မရန္ေဂ်ာ္ဂြန္ကသုံးသပ္ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ေဆြးေႏြးထားတဲ့ တပ္နယ္ေျမခ်ထားေရးကိစၥရပ္ေတြကို တစ္ခ်က္ျခင္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္တာက ေအာက္ေျခမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ NCA ထိုးထားေပမယ့္လည္း ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုမေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း ၊ အာမခံခ်က္ မရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ယခုလို တိုက္ပြဲေတြလည္းထပ္မံ ျဖစ္ပြားေနၾကရတာျဖစ္တယ္လို႕ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူေတြက ေျပာဆိုထားၾကပါတယ္။

“ အခုခ်ိန္မွာအားလုံးက တခ်ိန္တည္းမွာ ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန၊ အခင္းအက်င္း ျဖစ္မလာေသးရင္ေတာင္မွ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အားလုံးပါ၀င္လာႏိုင္တဲ့ အခင္းအက်င္းနဲ႔ ေတြ႕ဆုံညိွႏႈိင္းမႈေတြ အတြက္အစိုးရဘက္က စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ကအစိုးရဆီကေန တိက်ခိုင္မာတဲ့ ကတိက၀တ္နဲ႔ ရယူခ်င္ပါတယ္ ”လို႔ UNFC က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခူးရယ္ကေျပာပါတယ္။

UNFC အဖြဲ႔ဝင္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ NCA စာခ်ဳပ္မွာပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ဖို႔အတြက္ အဆိုျပဳထားတဲ့ အခ်က္ကိုးခ်က္ထဲမွာမွ(၁) အခ်က္မွာဆိုရင္တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္းေၾကျငာျခင္းကိုအစိုးရ ၊ တပ္မေတာ္က ၎တို႔နဲ႔သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္းထုတ္ျပန္ၿပီး UNFCအဖြဲ႕ဝင္မွ အဖြဲ႕ေတြက ၄၈ နာရီအတြင္းထုတ္ျပန္မယ္လို႔ ပါပါတယ္။ နံပါတ္ ၄အခ်က္မွာဆိုရင္   ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကေနထြက္လာတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚအေျခခံၿပီးဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကိုေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ ဆိုတာပါပါတယ္။ အခ်က္ ၅ မွာေတာ့ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္ေတြ ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းလမ္းညြန္ႏွင့္ တပ္ေနရာျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတို႕ကို ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈရယူရန္ ဆိုတာပါပါတယ္။နံပါတ္ ၆ ခ်က္မွာေတာ့ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုလည္းႏိုင္ငံတကာမွအစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေတြဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔အတူဖြဲ႕စည္းသြားရန္ ဆိုတာေတြပါပါတယ္။

UNFCအဖြဲ႔ဝင္ေတြ အဆိုျပဳထားတဲ့ အခ်က္၉ခ်က္ထဲက တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြမွာဆိုရင္ အစိုးရတပ္မေတာ္နဲ႔အစိုးရအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈေတြ ရွိလာေစတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္လာပါတယ္။ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ NCA ထဲကိုအခ်က္ ၉ ခ်က္ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ဖို႕ ေတာင္းဆိုထားၾကတာလဲဆိုတာက ဒီလိုအာမခံခ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ကတိျပဳမႈေတြ ရွိမွသာလွ်င္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ အာမခံခ်က္ ေတြရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြကို ေလ့လာသုံးသပ္သူေတြက ေျပာဆိုထားၾကပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္မွာရိွတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္တဲ့ UNFC အဖြဲ႔ဝင္ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ဟာဆိုရင္ ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာညီမွဳရရိွထားၿပီးကတည္းက တိုက္ပြဲတစ္ႀကိတ္သာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ NCA မထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲကလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလိုတစ္ျခားေဒသေတြမွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ အသီးသီးထုတ္ျပန္တဲ့အေပၚ ကယားျပည္နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးပဲ့ဒူကေတာ့ “ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာတဲ့စကားကိုေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလးႀကိဳဆိုရမွာပဲ ဘာျဖစ္လဲဆိုရင္ တပ္မေတာ္ကဒီစကားကိုေျပာတယ္ဆိုကတည္းက သူတို႔ကေတာ့သေဘာထားပိုၿပီးေတာ့မွ ႀကီးလာတယ္ဆိုတဲ့အျမင္ကေတာ့ ျမင္တယ္ေပါ့ေလး” လို႔ ထင္ျမင္ေျပာျပသြားပါတယ္။

တစ္ဘက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြဘက္ကၾကည့္ရင္လည္း တစ္ကယ့္စစ္သားေတြကို တိုက္တာလားဒါမွမဟုတ္ ၿမိဳ႕ထဲမွာဝင္ၿပီးေတာ့မွေနာက္ဆုံး ျပည္သူေတြကို ဓားစာခံအျဖစ္နဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖမ္းသြားတဲ့ကိစၥကလည္းပါေတာ့ ဘယ္လိုနားလည္ရမလဲမသိဘူး။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းကို တစ္ဘက္ အင္အားႀကီးတဲ့နုိင္ငံတစ္ခုက ေျမာက္ေပးေနတဲ့ကိစၥမ်ား ရိွသလားဆိုတာေတြကအစ  စဥ္းစားတာေပါ့လို႔ ဆိုပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ “မတူညီကြဲျပားမွဳေတြအားလုံးက သူတို႔ကမာန္မာနေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့မွ ကိုယ့္ဘက္မွာပဲမွန္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့မွ သေဘာထားကြဲလြဲတဲ့ဟာေတြကို သေဘာမတူေပးနိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ ရမွာမဟုတ္ဘူး။”လို႕ ဦးပဲ့ဒူက သုံးသပ္ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

Comments

comments