မိုးရာသီကာလအတြင္း လမ္းခ်ဲ ႔ထြင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆို

ခူးစုိးရယ္ဦး

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးဖိုုးကလိုးအုပ္စုရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ မိုးရာသီအတြင္း ကြန္ကရစ္လမ္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရာ မိုးရြာလွ်င္ သြားလာရခက္ခဲသည့္အတြက္ အျခားရာသီတြင္ ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ ေဒသခံမ်ားက လမ္းဦးစီးဌာနသို႔ ေတာင္းဆိုၾကသည္။

ထိုသို႔ေတာင္းဆိုရာ စီမံကိန္းကိုတာဝန္ယူေနသည့္ အဖြဲ႔က စီမံကိန္းက်သည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနရေၾကာင္း ေက်းလက္ဖြံြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာနအဖြဲ႔မွ အငယ္တန္းအရာရွိ (၂) အင္ဂ်င္နီယာေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာပါသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ကဦးစီးဌာနနဲ့ သြားေနရေတာ့ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီမံကိန္းအတုိင္းပဲသြားရတာေပါ့။” ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ေဆာက္လုပ္သည့္ ၎စီမံကိန္းလမ္းပိုင္းသည္ ထီးပိုးကလိုးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေဒါကူလီေက်းရြာ၊ ေဒါတဒါး၊ ထီးပိုးကလိုးစသည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည္။

၎ေျမနီလမ္းပိုင္းကို လမ္းလႊဲမွေမာင္းႏွင္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ရႊ႔ံဗြက္ထူသည့္အတြက္ လမ္းေခ်ာ္ေနသည္။ မိုးမရြာသည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

“ကၽြန္မတို႔ သြားလာရအဆင္ေျပေအာင္ေတာ့ လုပ္ေပးတာေကာင္းပါတယ္၊ ဒါမဲ့ မိုးရာသီခ်ိန္က်ေတာ့ အခက္ခဲႀကံဳေနရတယ္၊ လမ္းေခ်ာ္လို႔ ဆိုင္ကယ္ေမွာက္တာေပါ့ေနာ္”ဟု ဖဲလ်ားေက်းရြာေန ေဒၚပလ်ားမာက ေျပာသည္။

လက္ရွိလမ္းပိုင္းသည္ ထီဖိုုးကလိုးအုပ္စုအျပင္ ေဒါဖုအုပ္စု၊ ေဒါတမႀကီးအုပ္စုမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအဓိက အသံုးျပဳေနသည့္ လမ္းျဖစ္သည္။

ေက်းလက္မွ လက္ရွိ၎တို႔ခ်ဲ႕ထြင္ေနသည့္လမ္းကို လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ၂ဝ၁၉-၂ဝတြင္ ကြန္ကရစ္လမ္းဆက္လက္ခင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments