မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားအားလုံး အဟာရႏို႕တိုက္ေကြ်းရန္ ဘတ္ဂ်က္မလုံေလာက္

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

အစိုးရစီမံခ်က္ျဖင့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားအားလုံးကို အဟာရႏို႕တိုက္ေပးရန္ ဘတ္ဂ်က္မလုံေလာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏို႕စားႏြားေမြးျမဴေရးအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴးကိုဂနီရွမ္းကေျပာသည္။

မူလတန္းေက်ာင္းမွာနယ္လွည့္ၿပီးတိုက္ႏိုင္တာ ဘတ္ဂ်က္အင္အားနည္းတာေပါ့ေလး ၂၅၀ စာပဲတိုက္ႏိုင္တာမို႕လို႕ က်ေနာ္တို မူလတန္းတစ္ေက်ာင္းတည္းကိုပဲ တိုက္ေနတာေပါ့။ဟု ေျပာသည္။

ေနာင္ယား(ခ)အ.မ.ကေက်ာင္းတြင္ အဟာရႏို႕တိုက္ေကြ်းေနစဥ္ (ဓါတ္ပံု – ေကတီ)

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လမွစ၍ ႏို႕စားႏြားေမြးျမဴေရးအသင္းမွ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ နယ္လွည့္ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ကို ႏို႕လိုက္လံတိုက္ေကြ်းရာမွ ဘတ္ဂ်က္မလုံေလာက္ႏိုင္သျဖင့္ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနာင္ယား()မူလတန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတည္းသာ တိုက္ေကြ်းႏိုင္ေတာ့သည္ဟုသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေနာင္ယား()..က ေက်ာင္းတြင္ တနလၤာေန႕ႏွင့္ေသာၾကာေန႕မ်ား တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၅၀ကို တိုက္ေကြ်းေပးေနသည္ဟု ၎ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ဦးလက်က္ ေျပာပါသည္။

ေနာက္နွစ္က်ေတာ့ ျဖစ္နိုင္ရင္ က်ေတာ္တို နွစ္တိုင္းတိုက္ခိုင္ေစခ်င္ပါတယ္၊ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ကေလးေတြလည္းၾကိဳက္တယ္ ကေလးေတြအတြက္အဟာရတအားျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ နွစ္တိုင္းတိုက္ေစခ်င္ပါတယ္ ဒါက်ေနာ္တို႕ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေပါ့။ဟု ဦးလက်က္ ေျပာသည္။

အစိုးရမွ ႏို႕စားႏြားေမြးျမဴေရးအသင္းအဖြဲ႕ကို တစ္ယူနစ္(သိန္းသုံးရာ)ဘတ္ဂ်က္ေခ်းေပးၿပီး ၎ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ကာ ရရွိလာသည့္ အတိုးႏႈန္းမ်ားထဲမွ အျမတ္ေငြမ်ားျဖင့္ တိုက္ေကြ်းေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏို႕စားႏြားေမြးျမဴေရးအသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားပူးေပါင္းၿပီး တိုးခ်ဲ႕လိုသည္ဟု ကိုဂနီရွမ္းဆိုပါသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ယခင္ႏွစ္မွစၿပီး ရွားေတာ၊လြိဳင္ေကာ္၊ ဖားေဆာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘီစကစ္မုန္႕ထုတ္မ်ားကို ေပးေနသည္ဟုသိရသည္။

ယခုလို မလုံမေလာက္သည့္အစီအစဥ္မ်ား ကြက္ၾကားအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ အထက္မွ စမ္းသပ္ေနသည္ဟုသာ ေျပာဆိုထားသည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာပါသည္။

Comments

comments