မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး ခိုင္မာသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚမူတည္ေန

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းထိေရာက္ေအာင္ ျမင္မႈရွိရန္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္ဟု ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ဒုုတိယဥကၠ႒ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံေရးအရ ခိုင္မာတဲ့လမ္းစဥ္မရွိေသးတဲ့အတြက္ တစ္ဖက္က ဘယ္သူမွ မလုပ္ခ်င္ၾကဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေဒသခံျပည္သူ႕စစ္ေတြက အက်ိဳးစီးပြားေတြရွိတယ္။ ဒါေတြကလည္းေျပာရရင္ အစိုးရကဖြဲ႕ထားတဲ့ အင္အားစုေတြပဲ တစ္ဖက္ကတိုက္ေနရတဲ့အင္အားစုကလည္းတခ်ိဳ႕က ဝင္ေငြရဖို႕လုပ္ေနရင္လည္းလုပ္ေနမွာပဲ၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးညွိရမွာပါပဲ။ ခိုင္မာတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရသမွ်ေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္လို႕မရႏိုင္ေသးဘူး။” ဟု ၎က ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥရပ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံတ၀န္းလုံးမွ လူငယ္မ်ား၏ ျပႆနာျဖစ္သည့္အတြက္ လူငယ္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး မိမိ၏ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းကုိေရြးျခယ္သင့္သည္ဟု ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP က ဒုဥကၠဌ ခူးဦးရယ္က ေျပာသည္။

“က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လႈပ္ရွားေနတာလူငယ္ေတြျဖစ္တယ္။ မ်ားတယ္လို႕ေျပာလိုက္တာကလည္း အျပစ္ေျပာတာေတာ့မဟုတ္ဘူး တကယ္တန္းအဓိကက်တဲ့သူေတြအတြက္ က်ေနာ္တို႕အဓိကေျပာရမယ့္ပုံစံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပ်က္စီးေနတာက လူငယ္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ပါ။” ဟု ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္တိုက္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္NCA စာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိသည့္ အခ်က္အရ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ရန္ ပါရွိပါသည္။

လတ္တေလာ အေျခအေနရ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသဘက္တြင္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားလာသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) မွအစီရင္ခံစာအရ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ၉၇.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၇.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၀.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၀.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Comments

comments