မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းရဲ႕ အႏၱရာယ္ကိုသိရွိေစဖို႔ မူးယစ္ေဆးဝါး ပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္ကို ျဖန္႔ေဝ (ရုပ္သံ)

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ ဦးသဲရယ္ ဦးေဆာင္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ဖရူဆိုၿမိဳ႕မ ေစ်းမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္ျဖန္႔ေဝတဲ့ ကမ္းပိန္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Comments

comments