မွတ္ပံုတင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ကယားျပည္နယ္အတြင္း စီးႏွင္းႏိုင္မည့္ KYH- လိုင္စင္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးမည္

မူအက္စတာ

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသးသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို KYH လိုင္စင္ျဖင့္ တရားဝင္မွတ္

ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ဇြန္လ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ထိ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းရွိ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈရံုးမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၆ရက္ေန႔ထိ ပညာေပးကာလျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ “ယ”လိုင္စင္မ်ားကိုလည္း သက္တမ္းကုန္ဆံုးပါက သက္တမ္းတိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၅ ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက လိုင္စင္ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

“ဆိုင္ကယ္ကိုစစ္မယ္၊ စစ္လို႔ ဆိုင္ကယ္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ၿပီး မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္လို႔ရတယ္၊ တကယ္လို႔မလုပ္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဆိုင္ကယ္အျဖစ္ သိမ္းမယ္။” ဟု ကယာျပည္နယ္ ကုန္းလမ္းပိုု႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးဥိးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚနန္းစိုးစိုးဟတ္က ေျပာသည္။

၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္သည့္ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(က) ပထမအဆင့္တြင္ မွတ္ပံုတင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို စိစစ္ေတြ႔ရွိပါက ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရန္ ေျပစာထုတ္ေပးၿပီး ဆိုင္ကယ္ကို ေခတၱထိန္းသိမ္းထားမည္။

(ခ) ဒုတိယအဆင့္အေနႏွင့္ ပိုင္ရွင္မွ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႔နယ္မ်ားရွိ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈရံုးတြင္ KYH နံပါတ္သတ္မွတ္ကာ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(ဂ)လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္မ်ား စစ္ေဆးျခင္းကာလတြင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကိုပါ တစ္ပါတည္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မည္။

(ဃ)ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို (၁၇.၆.၂၀၁၈)မွ (၃၁.၈.၂၀၁၈) ညေန ၄း၃၀ထိ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(င)လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေန႔စဥ္ရံုးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္မူ ၂ပတ္ ၁ႀကိမ္သာ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ကုန္းလမ္းပိုု႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးဥိးစီးဌာနမွ KYHနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို (၈.၅.၂၀၁၇)ရက္ေန႔မွစ၍ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ KYH လိုင္စင္ျဖင့္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ ၂၁၂ စီးသာရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ KYH လိုင္စင္သည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းသာ စီးႏွင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ လိုင္စင္နံပါတ္ျဖစ္သည္။

Comments

comments