ရန္ကုန္လူငယ္မ်ား (၉)ဦးတရားစြဲဆိုခံရမႈ ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ားအင္အားစု သေဘာထားထုတ္ျပန္

ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ကႏၵာေဟဝန္ပန္းျခံမွ ာဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီးေၾကးရုပ္ ထားရွိမႈကိုဌာေနတိုင္းရင္းသားတိုု႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၂ရက္ေန႔မွာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္္ေဖာ္ခဲ့တာကိုေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိလူငယ္မ်ားကဆူးေလပန္းျခံမွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဦးေဆာင္သူ (၉)ဦးတရားစြဲဆိုခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအမႈရုတ္သိိမ္းေပးရန္ ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ားအင္အားစုကေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာသေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိြဳင္ေကာ္မွာ ၁၂ရက္ေန႔တုန္းက ဆႏၵျပေတာ့ သူတို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရပ္ကိုမွန္ကန္တယ္လို႔ ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တယ္ေပါ့။ အဲေတာ့ သူတို႔ တရားစြဲဆိုခံရတယ္။ အဲေတာ့ကၽြန္ေတာ္တု႔ိဖက္မွာက ၅၀၅(ခ)တို႔ (၁၉)(၂၀)တို႔ အကုန္လံုးရုတ္သိမ္းတဲ့အခ်ိန္မွာသူတို႔ကိုဆက္လက္တရားစြဲဆိုတာကအက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိဘူးေပါ့ေနာ” လို႔ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားအင္အားစုမွ ကိုဒီးဒီကေျပာပါတယ္။

အနာဂတ္ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာမွာလြတ္လပ္စြာထုတ္္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ဟာအေရးႀကီးတဲ့အရာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနတာကိုကရင္နီွျပည္လူငယ္မ်ားအင္အားစုမွ ကန္႔ကြက္ ရံႈခ်တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတဲ့ လူငယ္ေတြကတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ လူနည္းစုအခြင့္အေရးေတြကိုကာကြယ္ျမင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကိုဒီးဒီက “သူတို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေထာက္ခံအားေပးတယ္ဆိုတာအက်ိဳးမဲ့အေၾကာင္းမဲ့ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္၊ လူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကိုအခုခ်ိန္မွာေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရမယ္လို႔ ခံယူခ်က္ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြရွိလို႔ သူတို႔လည္း ဆႏၵျပတာျဖစ္လို႔ အမႈကိုရုတ္သိိမ္းေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္လူငယ္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ ကရင္နီလူငယ္ ၃၀ ဝန္းက်င္ေလာက္ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ ဆူးေလပန္းျခံအထိ“ တိုင္းရင္းသားေတြလိုခ်င္တာေအာင္ဆန္းကတိရုပ္တုမဟုတ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုထပ္ၿပီးမသတ္ၾကပါနဲ႔” စတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေတြကိုကိုင္ေဆာင္္ၿပီးလမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတာပါ။

ဦးေဆာင္သူ(၉)ဦးကိုေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ရက္ေန႔မွာေတာ့ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕မရဲစခန္းကေန ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ(၁၉)နဲ႔ တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီးလူငယ္မ်ားမွာလက္ရွိအခ်ိန္ထိစြဲဆိုခ်က္ေတြကိုသြားေရာက္ရွင္းလင္းျခင္းမရွိေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

Comments

comments