ရိုးရာဓေလ့ကိုအေျခခံၿပီး အၾကမ္းဖက္မွုေတြ ကယားမွာ မ်ားေန (ရုပ္သံ)

ကယားျပည္နယ္မွာ ရိုးရာဓေလ့အေျခခံၿပီး အမ်ိဳးသမီးအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔မွာ ကယားျပည္နယ္အေျခစိုက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ဗြီဒီယိုမွာၾကည့္ရွဳပါ။

Comments

comments