ရိုးရာဓေလ့အေျခခံကာ အမ်ိဳးသမီးအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားျပားေနဆဲ

မူအက္စတာ

အမ်ိဳးသမီးေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ ရိုးရာဓေလ့ကို အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက ကယားျပည္နယ္၌ ပိုမိုမ်ားျပားေနေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ Woman for Woman Foundation မွ ဒါရိုက္တာ မရိုစီေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕မ ကက္သလစ္ဓမၼရံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အခမ္းအနားတြင္ ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအခမ္းအနားကို ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးအေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စုေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ ၅ မ်ိဳးရွိေနသည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အၾကမ္းဖက္ခံေနမႈအေပၚ လူအမ်ား အာရံုစိုက္အေလးထားသင့္ၿပီဟု ၎က ဆိုသည္။

“ဘယ္ပံုစံကပိုမ်ားလဲဆိုေတာ့ အားလံုးေတာ့မ်ားတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေခတ္အဆက္ဆက္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္မယ္၊ ၿပီးေတာ့ ရိုးရာဓေလ့ေပါ့ေနာ၊ ကြ်န္မတို႔က တကယ့္တိုင္းရင္းသားေတြမ်ားတဲ့အတြက္ သူတို႔ရိုးရာကို အေျခခံၿပီးေတာ့မွ တေျဖးေျဖးေပါ့ေနာ တကယ့္ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္လာတဲ့အထိ ျဖစ္လာခဲ့တယ္ေပါ့ေနာ။ ရိုးရာဓေလ့လို႔ေျပာတာ အားလံုးေတာ့မဟုတ္ဘူး တခ်ိဳ႕က ဒီအၾကမ္းဖက္မႈကို ပိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာေစတဲ့ တြန္းအားေပးမႈေတြကိုလည္း ကြ်န္မတို႔ေတြ႔ရတယ္ေပါ့ေနာ” ဟု ၎ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးတလည္ ျပင္ဆင္မထားသည့္ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ၾကာင့္လည္း ၎တို႔အား   အလြယ္တကူ အၾကမ္းဖက္ရန္တြန္းအားေပးသလို ျဖစ္ေစသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ားစုသည္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္မႈရွိသည္ဟု ယူဆမႈမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ဓေလ့ရိုးရာမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းေနၾကသည့္ ဓေလ့က ဆက္လက္တည္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ့္ဇာတိမွာ ကြ်န္ေတာ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဒီလိုအၾကမ္းဖက္မႈေတြက အဲ့ေလာက္ထိမရွိပါဘူး၊ ရွိရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရနဲ႔ပဲ သူတို႔ရွင္းလိုက္တယ္” ဟု ဝါဘန္းပလိုေက်းရြာမွေဒသခံ ဦးရွာေမြေအးလာက ၎ေဒသ၏ ေျဖရွင္းနည္းကို ေျပာျပသည္။

အကယ္၍ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရလွ်င္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူခဲ့လွ်င္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို ရိုးရာအရ ေၾကေအးကာ လက္ထပ္ေစသည္။ အလိုမတူဘဲ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္ဝန္ရခဲ့လွ်င္ ကေလးအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ေလွ်ာ္ေၾကးပမာဏမ်ားတိုးျမွင့္ေစျခင္း၊ ၎ကေလးကို တာဝန္ယူရျခင္း စသည္တို႔ကိုသာ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖင့္လည္း ၎တို႔ဓေလ့ရိုးရာအရ ေက်နပ္မႈရွိခဲ့ၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ ယခင္က အနည္းငယ္သာရိွေသာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ၆၀ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔ ျမွင့္တက္လာေၾကာင္း Woman for Woman Foundation မွ ဒါရိုက္တာ မရိုစီေက်ာ္က ေျပာသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို အားေပးေၾကာင္း ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“အစ္မေတြ႕ႀကံဳေနတဲ့ ကာလပတ္လံုး ေငြေၾကးရွင္ေတြဆိုရင္ သူတို႔ေငြေတြနဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး ၿပီးဆံုးသြားတယ္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ခံရတယ္ ေနာက္ဆံုး အမ်ိဳးသမီးဘဝပ်က္သုန္းသြားသြားတယ္၊ အဲ့လိုမ်ိဳးက်ဴးလြန္သူေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေသဒဏ္ေပးလိုက္ရင္ နည္းနည္းေလ်ာ့က်သြားမလားလို႔ သူတို႔က ေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္နဲ႔ပဲဆို ျပႆနာအၿမဲဆက္ေပၚေနတယ္ လံုးဝေသဒဏ္တစ္ေယာက္ကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ေပးလိုက္ရင္ ေနာက္လူေတြလည္း သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဆင္ျခင္ႏိုင္မယ္ ထင္တာပဲ” ဟု ကေယာသဇင္အဖြဲ႔မွ ေဒၚဆာကေပၚထူးက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈကိစၥမ်ားကို လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားမွလည္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနပါေသးေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအေရးလွဳပ္ရွားေနသူမ်ားက ညႊန္းဆိုေနၾကသည္။

Comments

comments