ရဲေဘာ္သံုးဦးနဲ႔ အရပ္သားတစ္ဦး ေသဆံုးမႈအေပၚ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းေျဖရွင္းသြားမည္ (ရုပ္သံ)

ျမန္မာတပ္မေတာ္နွင့္ KNPP ပဋိပကၡေၾကာင့္ KNPP တပ္သား ၄ ဦး ေသဆံုးၿပီး အရပ္သား ၁ ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ ျဖစ္တ့ဲအေပၚ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ ေျဖရွင္းသြားမယ္လို႔ KNPP အတြင္းေရးမွဴး ( ၂) က ဆိုပါတယ္။

Comments

comments