ရြာသစ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ပိတ္ခ်င္းနွင့္ အုန္းသီးစိုက္ပ်ိဳးအဓိက စီးပြားျဖစ္

စူးမယ္

ရြာသစ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ စီးပြားအျဖစ္ ပိတ္ခ်င္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းနွင့္ အုန္းသီးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား တျခား သီးနွံ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းထက္ အဆင္ေျပေၾကာင္း ရြာသစ္ၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ရြာသစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဒသထြက္ သီးနွံအျဖစ္ ပိတ္ခ်င္း၊ အုန္းသီးနွင့္ နွမ္းမ်ား အဓိက ထြက္ရွိၿပီး လြိဳင္ေကာ္တုိ႔ ပို႔ၾကေၾကာင္း ရြာသစ္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္း ဆယ္အိမ္မႈး ကိုခိုင္ၿဖိဳးစိုးက ေျပာသည္။

ကိုခိုင္ၿဖိဳးစိုးက “တျခားဝင္ေငြ မရွိေပမယ့္ တစ္နွစ္စာအတြက္ ဒီဟာေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေနတယ္။ ပိတ္ခ်င္းကို ရစ္ၿပီး မွည့္ရင္ ခူးလုိ႔ရၿပီ။ ၿပီး ေျခာက္လွန္းရတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ပိတ္ခ်င္းကို တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေရာင္းရၿပီး အုန္းသီးကို တစ္လုံး ၂၅၀ က်ပ္ ေရာင္းရသည္။

ပိတ္ခ်င္းကို တိုင္းရင္းေဆးမ်ား ေဖာ္စပ္ရန္အတြက္ ေတာင္ႀကီးမွ လာဝယ္ၾကေၾကာင္း၊ အုန္းသီးကို ယခင္က ရြာသစ္တြင္ အုန္းဆီအစစ္ ထုတ္ေသာ္လည္း အခုတြင္ အုန္းဆီ အထုတ္နည္းၿပီး အခုိင္လုိက္ ေရာင္းရေၾကာင္း ရြာသစ္ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ လွယဥ္ေက်းက ေျပာသည္။

လွယဥ္ေက်းက “အရင္နွစ္ကစၿပီး အုန္းသီးေတြ ေစ်းတက္တယ္။ လြိဳင္ေကာ္ကလူတြ လာဝယ္တာ သူတုိ႔က အခိုင္လုိက္ လာဝယ္တာေလ။ ပြဲေတြ တင္ဖုိ႔ သူတုိ႔ဒီမွာ လာဝယ္တာက တစ္လံုး၂၀၀ ၂၅၀ အဲေလာက္ပဲ။ သူတုိ႔ျပန္ေရာင္းတာက ၇၀၀ အဲလုိေတြေလ။”ဟု ေျပာသည္။

ရြာသစ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲသည္ ယခင္က လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မေကာင္း၍ စီးပြားေရးအတြက္ အဆင္မေျပေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္ေျပလာ၍ လြိဳင္ေကာ္သုိ႔ သြားေရာင္းနုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ပိတ္ခ်င္းကို ကယားျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ရြာသစ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ႕တြင္သာ စိုက္ပ်ိဳးထားၾကသည္ဟု သိရသည္။ ပိတ္ခ်င္းနွင့္ အုန္းပင္ကို အိမ္တုိင္းတြင္ စီးပြားအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments