ရြာသားမ်ား၏ ေက်ာက္ပံုမ်ားကို ေျမဖို႔ၿပီး အစားျပန္မရ

 မူအက္စတာ 

ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါေရာက္ခူေက်းရြာ၏ ဘုရားေက်ာင္းအုတ္တံတိုင္းတည္ေဆာက္ရန္ စုပံုထားသည့္ ေက်ာက္ခဲမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေက်ာက္ပံုအားေျမဖို႔လိုက္ၿပီး အစားျပန္မေပးေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကဆိုသည္။ 

“က်ေနာ္တို႔ရြာ ဘုရားေက်ာင္းအုတ္တံတိုင္းေဆာက္ဖို႔ ရြာသားေတြကိုယ္တိုင္ ေက်ာက္ေဆာင္ကိုသြားၿပီး လက္နဲ႔တူးထားရတာ သူကအဲ့လိုလုပ္လိုက္ေတာ့ ရြာသားေတြမခံခ်င္ဘူးျဖစ္ေနတယ္” ဟု ရပ္ရြာအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေဒါေရာက္ခူေက်းရြာ ဘုရားေက်ာင္းအုတ္တံတိုင္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေက်းရြာသားမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စု သံုးစုလွ်င္ တစ္က်င္း သို႔မဟုတ္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္း(၁၀၀၀၀)စီ ထည့္ဝင္ခဲ့ၾကသည္။ 

ထူးသစ္ေဇာ္ကုမၸဏီမွ ဘုရားေက်ာင္းေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ စုပံုထားသည့္ ေက်ာက္ပံု ၃၁ က်င္းကို လမ္းလုပ္သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ေျမဖို႕လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္က ဖယ္ရွားေပးျခင္းလည္းမရွိ၊ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း တိုင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ ဘက္ဖိုးစက္ျဖစ္ ေျမစာမ်ားႏွင့္ ဖို႔လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ရြာသားမ်ားမွ ၎တို႔၏ ေက်ာက္မ်ားကိုျပန္လည္အစားထိုးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကုမၸဏီမွလည္း ျပန္လည္ေပးမည္ဟုဆိုကာ ၎တို႔ စီမံကိန္းဘတ္ဂ်က္ကုန္ဆံုးသြားရာ ျပန္လာမေပးေတာ့ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားထံမွ သိရသည္။ 

ထို႔အျပင္ ၎တို႔ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ေသာ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါေရာက္ခူ-ေတာင္ငူလမ္းခြဲ( ၃/၀)မိုင္ ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ရန္ပံုေငြ က်ပ္(၃၀၃.၀၀၀)သန္းျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ကုန္တြင္ လုပ္ငန္း ၁မိုင္ခန္႔သာ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားထံမွ သိရသည္။ 

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမွလည္း ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းကို သြားေရာက္စစ္ေဆးၿပီး အေရးယူသင့္တာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ေကာ္မတီဝင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

  “က်ေနာ္တို႔ ဒီအေျဖေတြကို သိရဖို႔ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ သြားစစ္မွရမယ္၊ က်ေနာ္တို႔ အျမန္ဆံုးသြားစစ္ၾကည့္ပါမယ္ ” ဟု ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးမွ ေျပာသည္။

ယခုတြင္ ၎တို႔စီမံကိန္းေနရာတြင္ ကေယာေရႊျပည္ကုမၸဏီႏွင့္ ေဇညီေနာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတို႔မွ ဆက္လက္တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထူးသစ္ေဇာ္ကုမၸဏီ လမ္းခင္းစီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၆-၁၇ဘတ္ဂ်က္ကျဖစ္သည္။

Comments

comments