ရြာေပါင္း ၂၀ အတြက္ အက်ိဳးျပဳမည့္ ကုန္ထုတ္တံတား တည္ေဆာက္ေပးရန္ လိုလား

ကုန္ထုတ္တံတားတည္ေဆာက္ရန္ လူထုမ်ားအဆိုျပဳထားေသာေနရာ (ဓါတ္ပံု – စိုးရယ္)

စိုးရယ္

ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ နီးပါးရိွ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ လယ္ယာကုန္ထုတ္တံတားတစ္စင္းကို ေဒါဘူးကူးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဒါသဲေက်းရြာအနီးရိွ ေရငုတ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ား လိုလားေနသည္။

အုိေကအုပ္စု၊ ေဆာင္ဒူအုပ္စု၊ ေဒါဘူးကူးအုပ္စုရွိ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ကြက္မွ ျဖတ္သန္းေဆာက္လုပ္ရမည့္ ယင္းကုန္ထုတ္တံတားသည္ သီးႏွံမ်ားသယ္ယူရန္ႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္လာမည္ဟု ေဒါသဲေက်းရြာေန ဦးဒိရီက ေျပာသည္။

“လာမလုပ္ေပးေသးသ၍ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ၿပီး တင္ျပသြားအုန္းမွာ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား သယ္ယူရလြယ္ကူေအာင္ နီးစပ္ရာ ေတာင္သူအခ်ိဳ႕မွ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ကာ ပိုက္လံုးမ်ားျဖင့္ ယာယီတံတားထိုးၿပီး အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ယင္းယာယီတံတားသည္ အခ်ိန္ကာလ နည္းငယ္သာ ခိုင္ခံသျဖင့္ ေရရွည္အဆင္မေျပေၾကာင္း ဆိုသည္။

ကုန္ထုတ္တံတား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တုန္႔ျပန္မႈမရွိခဲ့ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းစတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ အခိ်န္မီ ေဆာက္လုပ္ေပးပါက ေတာင္သူေတြအတြက္ ေငြယိုေပါက္မ်ားကို ေလ်ာ့က်လိမ့္မည္ဟု ဦးေညးရယ္က ေျပာသည္။

“တံတားလုပ္သင့္တာ ၾကာၿပီ။”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရိွတြင္ ရိတ္သိမ္းၿပီး စပါးမ်ားကို ေခ်ာင္းရိုးတေလ်ာက္ မိုးကာျဖင့္ သယ္ယူၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ လူလုပ္အားျဖင့္ ထမ္းၿပီး သယ္ယူေနရသည္။

Comments

comments