ရြာ ၉ ရြာ မွီခိုအားထားေသာ အြမ္းေလာင္းေခ်ာင္း ထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္

ရြာ ၉ ရြာ မွီခိုအားထားေသာ အြမ္းေလာင္းေခ်ာင္း ထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္ (ဓါတ္ပံု – မူအက္စတာ)

မူအက္စတာ

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ဘက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားက ၎တို႔ အဓိက မွီခိုအားထားေနရသည့္ အြမ္းေလာင္းေခ်ာင္းကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

သဘာဝျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ ကယားႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ ခရစ္ယာန္လူမႈဝန္ထမ္းျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာနမွ ယင္းေဒသရိွ အြမ္းေလာင္းေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္အား ပံ့ပိုးကူညီထားသည္။

သုေတသနျပဳ ေလ့လာခ်က္အရ ေရစီးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲေနကာ သဘာဝအတိုင္းမွ ေသြဖယ္ေနသည့္ အေနအထားကို ေရာက္ရိွေနသည္ဟု ကယားႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ ခရစ္ယာန္လူမႈဝန္ထမ္းျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန၏ ေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္း၏ ညွိႏိွဳင္းေရးမွဴး ဦးဂ်ဴးဘာရီက ေျပာသည္။

“ေဒသခံေတြ ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီေခ်ာင္းကို တန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔၊ ဒီေခ်ာင္း ေရရွည္ ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ သူတို႔နားလည္ဖို႔ သူတို႔သိရွိဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထိန္းသိမ္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးဂ်ဴးဘာရီက ေျပာသည္။

အြမ္းေလာင္းေခ်ာင္းကို ယင္းအနီးအနားရွိ ေက်းရြာ ၉ ရြာမွ မွီခိုရသည္။ ယင္းစမ္းေခ်ာင္းကို လူႏွင့္ တိရိစာၦန္အတြက္ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ အေထြေထြအသံုးျပဳရာတြင္ အားထားၾကသည္။

ေႏြရာသီေရရွားပါးသည့္အခ်ိန္တြင္ အြမ္းေလာင္းေခ်ာင္းသည္ ၎တို႔အတြက္ အလြန္အသံုးဝင္သည့္အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အဓိကမွီခိုအားထားရသည့္ေခ်ာင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“လယ္ယာပိုင္းမွာဆိုလို႕ရွိရင္ ရွိတဲ့အဲ့ဒီ လယ္ေခ်ာင္းနံေဘးမွာ ရွိရင္ အဲ့ဒီေခ်ာင္းနဲ႔ပဲ အားကိုးရတာေပ့ါ။ တျခားေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းမွမရွိဘူး ေျပာရမွာေပါ့။ ခမ္းသြားခဲ့ရင္ ဘယ္လိုမွမတတ္နိုင္ဘူး”ဟု အြမ္းေလာင္းေခ်ာင္းကို အမွီျပဳေနသည့္ ယပ္ခူေက်းရြာသား တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစံသိန္းက ေျပာသည္။

စမ္းေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းရန္ လူအားအျပင္ စက္အားႏွင့္လည္း ျပဳျပင္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေခ်ာင္းပ်က္စီးေစမည့္ ျပဳျပင္မႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ဘဲ သဘာဝအတိုင္း ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေဆာင္းရာသီအကုန္ ေႏြအကူး ကာလအခ်ိန္ ေရပံုးမ်ာ၊ စက္၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ ကားမ်ား ေခ်ာင္းအနီးတြင္ ျပည့္နက္ေနသည္။ ယင္းေက်းရြာမ်ားရိွ အိမ္အခ်ိဳ႕တြင္ အုတ္ေရကန္အႀကီးျဖင့္ မိုးေရမ်ားကို သိုေလွာင္ထားၾကသည္။ အုတ္ေရကန္မရွိသည့္ အိမ္မ်ားမွာမူ ပလပ္စတစ္ပံုးမ်ားျဖင့္ ေရကို သိုေလွာင္ထားသည္။

အြမ္းေလာင္းေခ်ာင္းသည္ အလ်ားသည္ ၁၀ မိုင္ရိွကာ ေခ်ာင္းအက်ယ္မွာ ၇ ေပခန္႔သာရွိသည္။ ယင္းပတ္ဝန္းက်င္ ေတာင္ေပၚေဒသရိွ သဘာဝေရထြက္ေပါက္မွ စီးဆင္းလာဆင္းလာေသာ ေရမ်ားသည္ အြမ္ေလာင္းေခ်ာင္းတြင္ စီးဝင္သည္။ အြမ္းေလာင္းစမ္းေခ်ာင္းသည္ ေဒါဝယ္ကူးေက်းရြာရွိ ဂူအတြင္းသို႔စီးဝင္ၿပီး နမ့္စံဖူးေရထြက္တြင္ ျပန္ထြက္ရိွလာသည့္ လိုဏ္ဂူထဲသို႔ ငုတ္ဆင္းသည့္ ေျမေအာက္လွ်ိဳဝင္ စမ္းေခ်ာင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *