ရွားေတာၿမိဳ႕က ပညာေရးဝန္ထမ္းအိမ္ယာ ေနရာေရြးခ်ယ္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္ဂယက္

မူအက္စတာေရးသားသည္။

ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေက့ထ်ိဳးဘိုးကြင္းနံေဘးရိွ ၁ ဧကဝန္းက်င္ရိွ ေျမေနရာတြင္ ပညာေရးဝန္ထမ္းအိမ္ယာ ေဆာက္လုပ္ရန္ အစျပဳေနစဥ္အေတာအတြင္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားစရာမ်ား စတင္လာသည္။

ကယားတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ေက့ထ်ိဳးဘုိကြင္းေနရာအား ယင္းအေဆာင္အဦးကို လာေရာက္ေဆာက္လုပ္ျခင္း ခြင့္မျပဳဟု ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ေက့ထ်ိဳးဘိုးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဖစိုးေလးအဖြဲ႔က ေၾကညာထုတ္ ကန္႔ကြက္သည္။

မူလက ယင္းေနရာကို ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးကြင္းတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသျဖင့္ ေက့ထ်ိဳးဘိုးေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေဘာလံုးကြင္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေနျခင္းကို ရပ္တန္႔ထားရန္ ၎တို႔က တာဝန္ရိွသူထံ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပိုလွ်ံရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၂၃၀ ျဖင့္ ေပ ၁၅၀ ၊ ၃၀ ( ၆ )ခန္းတြဲ ႏွစ္ထပ္ (အ.ထ.က)ရွားေတာၿမိဳ႕ ပညာေရးဝန္ထမ္းအိမ္ယာအတြက္ ေဖေဖၚဝါရီလမွစ၍ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးကြင္းေဆာက္ရန္ ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူခဲ့ၿပီး လာေရာက္တိုင္းတာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာ ေဘာလံုးကြင္းေဆာက္လုပ္ရန္ ေနရာအက်ယ္အဝန္းမလံုေလာက္သျဖင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာကိုသာ ေဆာက္လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ပါက ေက့ထ်ိဳးဘိုးကြင္းဧရိယာတြင္ က်ေရာက္ေနသည္ဟုဆိုသည့္္ ယင္းေနရာတြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ရိုးရာပြဲက်င္းပခ်ိန္ ေနရာအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

“ဒီလိုကြင္းအလယ္တည့္တည့္မွာ အိမ္ယာလာေဆာက္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရိုးရာပြဲ ကတဲ့အခါက်ရင္ သူတို႔အိမ္ကို ဝိုင္းပတ္ၿပီး ကရမလား၊ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္ဘူး”ဟု ေဖစိုးေလးလူငယ္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္မိရပ္ဖ၊ ေက့ထ်ိဳးဘိုးေဂါပကအဖြဲ႔၊ ေဖစိုးေလးလူငယ္အဖြဲ႔တို႔၏ ေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ေျပာသည္။  

အိမ္ယာေဆာက္လုပ္မည့္ေနရာသည္ ေက့ထ်ိဳးဘိုးကြင္းမဟုတ္ဘဲ ေျမစာရင္းမွ ပံုစံထြက္ထားၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

“အခုဝန္ထမ္းအိမ္ရာေဆာက္မယ့္ေနရာက ေဘာလံုးကြင္အေဟာင္း၊ ေက့ထ်ိဳးဘိုးကြင္းမဟုတ္ဘူး၊ ေဘာလံုးကြင္းအေဟာင္းက အရင္အစိုးရလက္ထက္တည္းက ေပးထားတာ။ ေက့ထ်ိဳးဘိုးကြင္းေနရာက သပ္သပ္ ဒါနဲ႔မဆိုင္ဘူး၊ တကယ္တမ္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ လမ္းတစ္ေၾကာင္းေတာင္ျခားေသးတယ္။ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းရဲ႕လမ္းေတာင္ ျခားေသးတယ္။ ပံုစံ ၁၀၅ ထြက္ၿပီးသား ေက့ထ်ိဳးဘိုးကြင္းေနရာက။ အခုဝန္ထမ္းအိမ္ရာလည္း အား/ကာက ေျမထြက္ၿပီးသား။ သူတို႔ အဲ့ေနရာက ပံုစံေတြထြက္ထားၿပီးသားပဲေလ၊ ဦးလွထြန္းကိုယ္တိုင္ ေပးထားတာ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ေက့ထ်ိဳးဘိုးေဂါပက၏ နာယကတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလွထြန္းကမူ ယင္းေနရာအား ေဘာလံုးအားကစားကြင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းအိမ္ယာေဆာက္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္တုန္႔ျပန္သည္။

အိမ္ယာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ေဖေဖၚဝါရီ ေနာက္ဆံုးအပတ္က ေတြ႔ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု- မူအက္စတာ)

“ဦးလွထြန္းကပဲေပးထားတယ္ဆိုလည္း ကြ်န္ေတာ္ေပးတဲ့ဟာလည္း အေထာက္အထားရွိသလား။ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားကြင္းျဖစ္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေပးႏိုင္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ဒါပဲ ေျပာတယ္၊ အခုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ အားကစားကြင္းမျဖစ္ေတာ့ လာယူသြားတာလည္း လာေရာက္တိုင္းထြာသြားတာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက့ထ်ိဳးဘိုးအဖြဲ႔ကို ဘာမွမတီးေခါက္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ လံုးဝမစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တင္လိုက္တယ္”ဟု ဦးလွထြန္းက ေျပာသည္။

ယခုကြင္းေနရာသည္ ရိုးရာအရ ယဇ္ပူေဇာ္ရန္ ၾကက္ရိုးထိုး၊ ဝက္သတ္ထားသည့္ေနရာ ရိုးရာကြင္းျဖစ္ေနသျဖင့္ လာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားလည္း အဆင္မေျပမည္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေက့ထ်ိဳးဘိုးေဂါပက အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဌးရယ္ ေျပာသည္။

“ရိုးရာကြင္းသတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ ၾကက္ရိုးေတြထိုးရပါတယ္။ ဝက္ေတြသတ္ၿပီး ေျမေပၚမွာ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ က်ိန္စာတိုက္တဲ့သေဘာလုပ္ထားပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ေနတဲ့သူေတြအေနနဲ႔လည္း အေႏွာက္အယွက္မ်ိဳးစံုေတာ့ ႀကံဳေတြ႔ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္”

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၎ေျမေနရာကို ၿမိဳ႕နယ္ေက့ထ်ိဳးဘိုးကြင္းေဆာက္လုပ္ရန္ ေပ ၁၂၀၀/၇၅၀ ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္သူမ်ားက ဆိုသည္။

“ဒီ ၂၀၁၅/၁၆မွပဲ Town Plan ေတြ ဆြဲခဲ့တာပါ။ ဒီလိုဆြဲတဲ့အေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ကို အသိေပးျခင္းမရွိပါဘူး။ အခုခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကြင္းရဲ႕ အလယ္တည့္တည့္မွာ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ လာေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သေဘာမတူတာမဟုတ္ဘူး။ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေဆာက္မယ္ဆိုရင္ အျခားေနရာေဆာက္ေပးဖို႔ပဲ လူငယ္ေတြက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေဆာက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပြဲက်င္းပတဲ့အခါက်ရင္ အဆင္ေျပႏိုင္မယ့္ အလားအလာမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။” ဟု ဦးေဌးရယ္က ဆက္ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္မိရပ္ဖ၊ ေက့ထ်ိဳးဘိုးေဂါပကအဖြဲ႔၊ ေဖစိုးေလးလူငယ္အဖြဲ႔တို႔မွ စုေပါင္းလ်က္ အုပ္စု ၃ စု၏ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပၿပီး ယင္းေျမေနရာတြင္ အိမ္ယာေဆာင္လုပ္မႈကို လက္မွတ္ထိုး ကန္႔ကြက္ကာ၊ ၾကက္ရိုးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ၾကက္ရိုးထိုးရာတြင္ အဆိုပါေျမကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ရလဒ္ထြက္သည္ဟု ဆိုသည္။

“သူတို႔ကို ဖယ္ခိုင္းတယ္၊ သူတို႔မသိလို႔ပဲ လုပ္မိတယ္လို႔ပဲ ကြ်န္မထင္တယ္၊ သူတို႔ကို ေျမယာျပန္ဖယ္ခိုင္းတယ္ ေျမအစားထိုးလို႔ရတယ္ေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ကယားေတြရဲ႕ စိတ္ဒဏ္ရာကို အစားထိုးလို႔မရဘူး။”ဟု ေဖစိုးေလးလူငယ္ အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚပိုးမယ္က ေျပာသည္။

Comments

comments