လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ေနရာယူထားၾကသည့္အတြက္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုံၿခံဳမႈမရွိႏိုင္

ခူးဖရက္ရယ္

ကရင္နီဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနခ်ထားေရးျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ေနရာေဒသဘက္မ်ားတြင္ စစ္အစိုးရေခတ္က အပစ္ရထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေနရာယူထားၾကသည့္အတြက္ လုံၿခံဳမႈမရွိႏိုင္ေၾကာင္း ကရင္နီဒုကၡသည္ ပင္မေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဆရာလႊီးဇီက ေျပာသည္။

“တခ်ဳိ ႔ဟာဆိုရင္ သူတို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြျဖစ္တယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ ဒီေနာက္ပုိင္းမွာဆုိ အစုိးရတပ္ဘက္က တုိးခ်ဲ႕တပ္ေတြနီးကပ္လာတာမ်ဳိးရွိတယ္။ ဆုိေတာ က်ေနာ္တို႔သြားၾကည့္တဲ့ ေနရာေတြတုိင္းမွာ လုံၿခံဳမႈ မရွိေသးဘူးဆုိတာကို ေတြ႔ရတယ္။”ဟု ဆရာလႊီးဇီက ေျပာသည္။

မေျပလည္ႏိုင္ေသးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚတြင္ ယခုလိုဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးရန္ လုံၿခံဳမႈအတြက္ စိုးရိမ္စရာမ်ားရွိေနေသးသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းေကာ္မတီႏွင့္ လူထုအေျချပဳလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္မည့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္ မယ္စဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နန္းမန္းတို႕တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ဟုေျပာရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္ပို႔ရန္မဟုတ္ေသးပဲ၊ ျပန္ႏိုင္မည့္အခ်ိန္တြင္ အဟန္႕အတားမျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆရာလႊီးဇီက ေျပာပါသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မတ္လ ၆ ရက္ေန႕မွ ၈ ရက္ေန႕က ထုိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကရင္နီဒုကၡသည္ ပင္မေကာ္မတီရုံးတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္းဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴစာေရးဆြဲျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဒုကၡသည္အေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လက္ကိုင္မဟာဗ်ဴဟာ စာအုပ္တစ္အုပ္ထြက္လာရန္အတြက္ အဓိက ရည္ရႊယ္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

“သုံးႏွစ္အတြင္းမွာ က်မတို႔ ျပည္သူလူထုေတြအတြက္ ဘာေတြျပင္ဆင္သင့္လဲ။ ျပန္သြားလို႔ရွိရင္လည္း ဒါဟာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မူျဖစ္တဲ့အတြက္ က်မအျမင္ကေတာ့ အမ်ားၾကီးအက်ဳိးရွိတယ္ေပါ။”ဟု အမွတ္ ၁ စခန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေမာ္မုိးဘူးကေျပာသည္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မူ အပုိင္းတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္ႏွင့္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း အစီစဥ္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း ျပဳလုပ္ျပီးေသာအခါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Comments

comments