လယ္ယာေျမမ်ား ပ်က္စီးေစသည့္ သြင္းအားစုမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမးျမန္း

ေမာ္ဦးျမာ

ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာေျမရိွ ေျမဆီလႊာေတြ ပ်က္စီးေနတ့ဲကိစၥကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ စိစစ္ေပးရန္ တိုင္းရင္းသားပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

သီးႏွံအထြက္တိုးေရးအတြက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားလာေနၿပီး တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပ်က္စီးလာႏိုင္သည့္ကိစၥအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီဟု ဖရူဆိုမဲဆႏၵနယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္က ေျပာသည္။

“ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲဆိုတ့ဲ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ ေသခ်ာလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမင္တာေပါ့ေနာ။ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနေတြကလည္း ဒီအေပၚမွာ သူတို႔သုေတသနလုပ္ငန္းလုပ္တာေတြ ရွိၿပီလား မရွိေသးဘူးလား။ တကယ္လို႔ မရွိေသးဘူးဆိုရင္ ဒီလိုျဖစ္ေနတ့ဲအေပၚမွာ ဒါဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲ၊ ဒီေျမေနရာက ဘာလို႔စိုက္လို႔မရေတာ့တာလဲ ဆိုတ့ဲဟာမ်ိဳးေတြလည္း တိတိက်က် အေျဖေဖာ္ထုတ္သင့္တယ္။”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဒီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအျဖစ္ ေမးျမန္းခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

သီးႏွံအထြက္တိုးေရးအတြက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားလာေနၿပီး တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြ ပ်က္စီးလာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသဲရယ္က ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုမွစ၍ ထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။

အ့ဲဒီအေျခအေနေၾကာင့္ ေတာင္ယာအခ်ိဳ႕တြင္ ေျမဆီလႊာမ်ား မာေက်ာလာျခင္းေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ိဳးေစ့ခ်ေသာ္လည္း အပင္ရွင္သန္ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲႀကံဳေနမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဦးသဲရယ္က ေျပာသည္။

“ေျမပဲစိုက္လို႔ရွိရင္ ေျမပဲပုပ္သြားၿပီးေတာ့ ပ်က္စီးသြားတယ္ေပါ့ေနာ။ သက္တမ္းျပည့္တ့ဲအထိ ေျမပဲကလည္း သိပ္မရွင္ႏိုင္ေတာ့တ့ဲ အေနအထားကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရတယ္ေပါ့ေနာ။”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြမွာ ဓာတုပါဝင္တဲ့ေဆးဝါးေတြနဲ႔ ေျမၾသဇာေတြ အလြန္အကြ်ံ အသံုးမျပဳေသးေၾကာင္း၊ ေတာင္သူေတြ စနစ္တက် သံုးစြဲတတ္ေစရန္ သီးႏွံအလိုက္ ရာသီအလိုက္ ေရေျမသဘာဝအလိုက္ စံျပကြက္မ်ား၊ စမ္းသပ္ကြက္မ်ား၊ မ်ိဳးယွဥ္ၿပိဳင္ကြက္မ်ား၊ သဘာဝေျမၾသဇာ ျပဳလုပ္သံုးစြဲနည္းမ်ားကို ပညာေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ႀကီး ဦးေဘာ့စ္ကိုက ေျပာၾကားသည္။

“ပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ ဓါတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်တဲ့ ဆိုင္ေတြက က်ေနာ္တို႔ ဆီမွာ မွတ္ပံုတင္ရပါတယ္။ ေတာင္သူေတြကို ေျပာခ်င္တာက ဝယ္လိုက္တဲ့ ပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ ဓါတ္ေျမၾသဇာေတြေၾကာင္း ထိခိုက္နစ္နာတယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္မေရြးတိုင္ပါ။ ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီလို ဝယ္မယ္ဆိုရင္ ဆိုင္ရဲ႕ ေျပစာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေတာင္းခဲ့ဖို႔ မွာခ်င္တယ္။ အဲ့ဒါမွ အေထာက္အထားခိုင္ခိုင္လံုလံုနဲ႔ အေရးယူလို႔ရမယ္။”ဟု ဝန္ႀကီး ဦးေဘာ့စ္ကိုက ကႏၱာရဝတီတိုင္းသို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားထားသည္။

သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ယခင္က ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္မွာ မ်ိဳးေစ့မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းမ်ား အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း ေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးေနတ့ဲအေပၚ သုေတသနျပဳလုပ္စမ္းသပ္ေပးျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း ဦးသဲရယ္က ေျပာၾကားသည္။

Comments

comments