လာမည့္ႏွစ္ ေက်ာင္းခ်ိန္၌ ယင္းတလဲ(ျပန္တလိုင္)စာေပ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ လ်ာထား 

ေမာ္ဦးျမာ

၂၀၁၉ -၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အေရာက္တြင္ ယင္းတလဲ(ျပန္တလိုင္)စာေပကို အစိုးရေက်ာင္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ယင္းတလဲစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားႏိုင္ေရးသည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရိွ လူမ်ိဳးစုမ်ားအနက္ အေရအတြက္ အနည္းဆံုးသာ က်န္ရိွေတာ့သည့္ ယင္းတလဲလူမ်ိဳးစု၏ သမိုင္းႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို စာေပျဖင့္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေဖၚထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတရပ္ျဖစ္သည္။

ၾကယ္ဖိုးဗ်ည္းအကၡရာအေျခခံထားသည့္ ယင္းတလဲစာေပကို ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ယင္းတလဲလူမ်ိဳးရဲ႕ လူမ်ိဳးနဲ႔ စာေပေတြ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္မႈကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းစာေပအား ထည့္သြင္းသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့အၿပီး စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေပၚလာခဲ့သည္။

“အခက္အခဲကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ ေငြေၾကးအရေကာ၊ ပညာရွင္ေတြေကာ လူေတြမရွိဘူး။”ဟု ယင္းတလဲစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သူ ခုဘရိုင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ သင္းရိုးညြန္းတမ္းကို Grade 1 – 2 အထိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားၿပီး Grade 3 အထိ ဆက္လုပ္ေရးဆြဲထုတ္ေဝရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းတလဲလူမ်ိဳးစုသည္ ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၿပီး လူဦးေရ ၁,၅၀၀ ဝန္းက်င္သာ က်န္ရွိသည္။

Comments

comments