လိုပြါခိုခရိုင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းျပန္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ KNPP ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ

မူအက္စတာ

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) က လိုပြါခိုခရိုင္အတြင္း ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ INGOsႏွင့္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕က ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီးျဖစ္သည္။

ယခင္က လံွုျခံုေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဒသတြင္းမွ ထြက္ခြာေပးဖို႕ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႕ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာတေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္စာေစာင္

“အဓိက မိန္းလမ္းမႀကီးေဘးမွာ ရွိတဲ့ရြာေတြမွာ လုပ္ေနတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစီမံကိန္းေတြက တဝက္တပ်က္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျပန္လုပ္ခြင့္ျပဳလိုက္တာ က်န္တဲ့ေနရာေတြကေတာ့ နယ္ေျမလံုၿခံဳမႈေပၚ မူတည္ေသးတယ္ေပါ့ ”ဟု ေကအဲန္ပီပီအမွတ္(၁)ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဖိုးရယ္က ေျပာသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ အုပ္စု(၄)အုပ္စုျဖစ္သည့္ (၁)ေဒါလာေစာအုပ္စု (၂) ေကေကာအုပ္စု၊ (၃) သိုသီးဖိုအုပ္စု၊ (၄) ေရာ္တေခါအုပ္စုအတြင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမွလြဲ၍ အျခားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာခရိုင္ရံုးသို႔ ညွိႏိွဳင္းၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္လိုေၾကာင္း ပါရွိသည္။

“သူတို႔လုပ္ငန္းေတြ လာလုပ္ေပးတာေတာ့ေကာင္းတယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္းႀကိဳက္တယ္ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္ဖက္ကလူေတြ ေရာက္လာရင္ ရြာမီးရွိဳ႕တာတို႔ ေတြ႔တဲ့သူေတြကို သတ္ပစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ေတာမွာပဲ ခိုေနရေတာ့တယ္ ဒါေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လာလုပ္တာ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ အလဟသျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ” ဟု ကြာခီးေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ ရန္က်န္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္းသိရသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွာ လိုခါးလို၊ ဘူးေလာ္ပယ္၊ ေမာ္ခ်ီး(ေအာက္)၊ ေညာင္သာယာ၊ ပါပု၊ နန္းကစ္၊ ေကာ္တူဒိုး၊ နန္းဖဲ၊ ေတာ္ခူ(ရြာသစ္)၊ စလဲလို စသည့္ရြာမ်ားျဖစ္သည္။

Comments

comments