လိြဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္တြင္ကုန္က်စရိတ္ပိုနည္း၍ ရွမ္း/ေတာင္ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ၾက

လိြဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္ကို ေတြ႔ရစဥ္…ဓာတ္ပံု/ဂ်ာမီလိွဳင္

မူဂ်ာမီလိွဳင္

ရွမ္း/ေတာင္ ဖယ္ခံုေဒသႏွင့္ ပင္ေလာင္းေဒသတို႔ရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ထက္ လိြဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္သည္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာသျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္သို႔လာေရာက္ေက်ာင္းတက္ၾကသူမ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာင္ႀကီးက က်ဴရွင္ခက လိြဳင္ေကာ္ထက္ေစ်းပိုမ်ားတာေပါ။့ အေဆာင္ေတြေတာ့ရွိတယ္ ဒါေပမဲ႔ လူေတြကအရမ္းၾကပ္တယ္” ဟု ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္တြင္ တတိယႏွစ္ တက္ေနေသာေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဖယ္ခံုေဒသရွိ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႔မွာ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သည္ ၎တို႔သြားေရးလာေရးအတြက္ ပိုအဆင္ေျပေၾကာင္းႏွင့္ စရိတ္ေၾကာင့္ တက္ျဖစ္သြားေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

“ရွမ္းျပည္မွာေအာင္တယ္ဆိုေပမဲ႔ ကယားျပည္နယ္က ကိုယ္ေတြနဲ႔နီးတယ္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပတယ္ ေတာင္ႀကီးက အရမ္းေဝးတယ္ေလ” ဟု ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္မွာေနၿပီး လိြဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္သို႕ ေနာက္ဆံုးႏွစ္တက္ေနေသာ မကယ္ရိုလႈိင္းက ေျပာသည္။

လိြဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္သည္ ၎တို႔၏ေဒသႏွင့္ ပိုနီးေသာေႀကာင့္ႏွင့္ က်ဴရွင္ခ အေဆာင္ခ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္းပိုသက္သာ ေသာေႀကာင့္ ၎ကဆိုသည္။

လိြဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္သည္ အျခားနီးစပ္သည့္ တကၠသိုလ္ထက္ ေအာင္ခ်က္ေကာင္းေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔မိသားစုႏွင့္ ပို၍နီးနီးကပ္ကပ္ေနႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ရြာသည္ နီးေသာေႀကာင့္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚပါကလည္း သြားလာရန္ပိုျမန္သည္ကိုလည္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးလည္းေကာင္းတယ္ ရြာနဲ႔နီးေတာ့ အိမ္ရဲ႔ကိစၥေတြလည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာေပါ့ ေတာင္ႀကီးသြားရင္ အျမန္ဆံုး ၃ နာရီေလ ဒီမွာဆိုရင္ နာရီဝက္ေလာက္ဘဲေပါ့ေနာ္ ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

တကၠသိုလ္တက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း ဆရာ/မမ်ားက လိြဳင္ေကာ္တြင္သာ တက္ေရာက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ လိြဳင္ေကာ္အေဝးသင္ တကၠသိုလ္တြင္ က်ဴရွင္ခမွာ ၆၅၀၀၀ က်ပ္ရွိေသာ္လည္း ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္တြင္ က်ဴရွင္ခမွာ ၉၅၀၀၀  က်ပ္ရွိေႀကာင္းသိရသည္။

Comments

comments