လိြဳင္ေကာ္သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြက္ သိန္း ၁ ေထာင္ခန္႔ သံုးစြဲမည္

ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ

သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ရန္ပံုေငြႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီအသီးသီး၏ အသံုးစရိတ္အပါအဝင္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ စုစုေပါင္း သိန္း ၁ ေထာင္ခန္႔ သံုးစြဲထားေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ ကေျပာသည္။

သႀကၤန္ယိမ္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလည္း သႀကၤန္အႀကိဳေန႔မွ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သၾကၤန္အတက္ေန႔တြင္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲႏွင့္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရရန္ပံုေငြျဖင့္ အဓိကက်ခံကာ ျပည္နယ္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသတြင္း ကုမၸဏီမ်ား၊ နာေရးကူညီမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားလည္း ထည့္ဝင္ကူညီထားသည္။

သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရိွ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းရံုးဝန္း၌ စတုဒီတာ ေန႔စဥ္ေကၽြးေမြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သူမဆို လာေရာက္သံုးေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရက ေၾကညာထားသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ေရွ႕ရိွ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သႀကၤန္ဗဟိုမ႑ပ္ အပါအဝင္ ဒကစသႀကၤန္မ႑ပ္၊ လယ္ယာႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန သၾကၤန္မ႑ပ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန သႀကၤန္မ႑ပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန သႀကၤန္မ႑ပ္၊ မိုင္းလံုး ႏွင့္ ေဒါဥခူ သႀကၤန္မ႑ပ္ အစရွိသည့္ သႀကၤန္မ႑ပ္ႀကီး ၇ ခု ရိွမည္ျဖစ္သည္။။

သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္းတြင္ မႈခင္းျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ သႀကၤန္မ႑ပ္ ၇ ေနရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မီးတပ္ ၊ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို လံုျခံဳေရးတာဝန္ခ်ထားေၾကာင္း လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မိုးက ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

Comments

comments