လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွာ က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသူေတြရဲ႕ ဘဝအခက္အခဲမ်ား

ေခြ်းနည္းစာေလးနဲ႔ ဝယ္ထားတ့ဲေျမေနရာေလးနဲ႔အတူ ေဆာက္ထားတ့ဲအိမ္ကေလးကေတာ့ စိတ္မေကာင္းစြာပဲ ပုဒ္မ ၁၈၈ က်ဴးေက်ာ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံလိုက္ရတာပါပဲ။ တခ်ိဳ႕မိသားစုေတြက မိဘအေမြရၿပီး ေနထိုင္ၾကသလို တခ်ိဳ႕မိသားစုေတြကေတာ့ ေခၽြးနည္းစာေလးနဲ႔ ဝယ္ထားၾကပါတယ္။

ေဒၚၾကည္ေဌးလိုပဲ က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံလိုက္ရတ့ဲ မိသားစု ၁၀၀ ဝန္းက်င္ေလာက္ ရွိေနတာပါ။ ဒီမိသားစု ၁၀၀ ဝန္းက်င္ဆိုတာကလည္း ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ သတ္မွတ္ခံလိုက္ရတ့ဲ မိသားစုေတြပါ။

Comments

comments