လိြဳင္ေကာ္ၿမိ႕မွာ က်ဴးေက်ာ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ ေျမေတြကို ျပန္စြန္႔လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္ (ရုပ္သံ)

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ျမကလပ္ေတာင္အနီးမွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအထိ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသူေတြနဲ႔ သူတိုု႔ရဲ႕ေနအိမ္ေတြကို အစိုးရက က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တာေၾကာင့္ အဲဒီမွာေနထိုင္သူေတြ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီေျမေနရာကို သာသနာေျမအျဖစ္ သာသနာေရးဌာနက သတ္မွတ္ထားတာပါ။

Comments

comments