လိြဳင္ေကာ္-ရွားေတာသြားလမ္းအနီး လူတစ္ဦးအား မီးရိွဳ႕ထားသည့္ ရုပ္အေလာင္းေတြ႔ရိွ

လင္းသန္႔

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၁ မိုင္ေက်ာ္အကြာ ၾကတ္ဂူအနီးတြင္ လူတစ္ဦးအား မီးရိွဳ႕ထာသည့္ ရုပ္အေလာင္းကို ေဖေဖၚဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

ယင္းေနရာရိွ လိြဳင္ေကာ္-ရွားေတာလမ္းအနီး လမ္းေဘးရိွ ေရေခ်ာင္းတြင္ ကားတာယာႏွင့္ ပလပ္စတစ္ပံုမ်ားကို ေလာင္စာအျဖင့္ အသံုးျပဳကာ လူအေလာင္းကို မီးရိွဳ႕ထားသည့္ လဏၡာမ်ားႏွင့္ အတူ မီးေလာင္ကၽြမ္းထားေသာ ရုပ္အေလာင္းကို ေတြ႔ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအေလာင္းကို ေဒါတခ်ရြာသားတစ္ဦးက ဝါးခုတ္သြားစဥ္ေတြ႔ရိွခဲ့့သည္။ ၎က ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴထံသို႔ အသိေပးခဲ့သည္။ ေဒါတခ်ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေဖေဖၚဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရဲစခန္းသို႔အသိေပး တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

အေလာင္ေတြ႔ရိွရာေနရာသို႔ တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ကာ ရုပ္အေလာင္းကို လိြဳင္ေကာ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုသို႔ သယ္ေဆာင္ခြဲစိတ္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေသဆံုးသူ ရုပ္အေလာင္းသည္ မည္သူဟု အတိအက်မသိရိွရေသးေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ မိုင္းလံုးရပ္ကြက္တြင္ လင္မယားခ်င္း ရန္ျဖစ္ကာ ေဒၚသူဇာဦးသည္ ေဖေဖၚဝါရီ ၅ ရက္ေန႔ကတည္းက ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔၏ ေဆြးမ်ိဳးနီးစပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ေဒၚသူဇာဦး ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသားျဖစ္သူ ဖိုးလျပည့္ကိုလည္း ၎တို႔၏ ေနအိမ္၌ မေတြ႔ရိွရေတာ့ေၾကာင္းလည္း အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ရုပ္အေလာင္းသည္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သူ ေဒၚသူဇာဦး ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆမႈမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

လူကို မီးရိွဳ႕သည့္ ျဖစ္စဥ္သည္ ကယားျပည္တြင္ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီျဖစ္ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေထးငွားလ်ားေက်းရြာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ရန္ညိဳးေၾကာင့္ သတ္ကာ အေလာင္းမီးရိွဳ႕လိုက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Comments

comments