လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ သင္တန္းတစ္ရပ္ အခမဲ့ဖြင့္လွစ္

မူအက္စတာ

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားကို စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုပ္ငန္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၁ ကို ADNA Myanmar ႏွင့္ AVSIတို႔မွ ပူးေပါင္းကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း အစီအစဥ္မ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

“ဒီလူငယ္ေတြအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္မယ့္ စြန္႔ဦးစီးပြားေရးနည္းပညာတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုစီးပြားေရးတစ္ခုကို စနစ္တက်ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး စဥ္းစားရမလဲဆိုတဲ့ နည္းပညာကို အဓိကေပးသြားပါတယ္။ ”ဟု ADNA Myanmar တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚၾကည္ၾကည္ၿငိမ္းက ေျပာသည္။

အခြင့္အလမ္းရွိၿပီး ၎အခြင့္အလမ္းကို ယူတတ္ေစရန္အတြက္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းဖြင့္ ေဆြးေႏြးေပးသည့္ သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္ ဒီကိုစမလာခင္တုန္းကဆိုရင္ ဘာလုပ္ရမယ္မသိဘူး သင္တန္းတက္ၿပီးမွ အေတြးေတြေပၚလာတယ္ ရွိတဲ့ အရင္းအႏွီးေလးနဲ႔ တည္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ဝက္ေမြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္၊ ေအာင္ျမင္ရင္ေတာ့ ေနာက္မွႀကီးႀကီးမားမားလုပ္မယ္ေပါ့”ဟု သင္တန္းသားေမာင္မာခ်ယ္လီးႏိုက ေျပာသည္။

သင္တန္းအတြင္း အဓိကသက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

“ပို႔ခ်ေပးတဲ့ နည္းပညာေတြက ေနာက္ပိုင္းကိုယ့္ေဒသအတြင္းမွာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းေတြ ျပန္လုပ္ဖို႔အတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။”ဟု တက္ေရာက္လာသူ သင္တန္းသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

Batch 2သင္တန္းကို လာမည့္ ဇြန္လ၁၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းသို႔တက္ေရာက္လိုပါက ၎တို႔ထံတြင္ ေဖာင္မ်ားလာေရာက္ျဖည့္စြက္ကာ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ အမွတ္စဥ္ ၁ တြင္ေဒသအသီးသီးမွ သင္တန္းသား/သူ ၆၀ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ အခမဲ့ျဖစ္သည္။

Comments

comments