လုိင္စင္မဲ့ကားမ်ားကို ျပည္နယ္အဆင့္လိုင္စင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ ဥပေဒမရိွဟု ဆို

လင္းသန္႔

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရအတြက္ စာရင္းေကာက္ယူထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္အဆင့္လိုင္စင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒမရိွသျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္ေဝက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျပည္နယ္အဝင္အထြက္ဂိတ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လာမည့္ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူေတာ့မည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရက ေၾကညာထားရာ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္အသံုးျပဳသူ အမ်ားအျပားက စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ကမူ ျပည္နယ္အတြင္းသြားလာအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အသိအမွတ္ျပဳလိုင္စင္ကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ ဆႏၵရိွသူမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

“ျပည္နယ္လိုင္စင္လုပ္လုိ႔ရတဲ့ ညြႊန္ၾကားခ်က္၊ ဥပေဒေတြ လိုက္ရွာၾကည့္တယ္၊ တစ္ခုမွ မရိွဘူး။ အဲ့ေတာ့ ျပည္နယ္လိုင္စင္လုပ္ေပးလို႔မရပါဘူး။”ဟု လံုနယ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္ေဝက ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္း စီးႏွင္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ လိုင္စင္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွမလားဟု သတင္းေထာက္မ်ားက ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယႏွစ္သက္တမ္း(၁)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္း လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား အသံုးျပဳမႈအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ယေန႔ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔အထိ ပညာေပးကာလ တစ္ပတ္ၾကာျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကယားျပည္နယ္အဝင္အထြက္ဂိတ္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ လိုင္စင္မဲ့ကား စီးနင္အသံုးျပဳခြင့္မျပဳထားဟု ဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္း လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားဝင္/ထြက္ သြားလာမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးကာ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔အညီ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္အစိုးရ႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကယားျပည္နယ္၊ တရားဥပေဒစို္းမိုးေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးတြင္ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလ၏ စာရင္းအရ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(ကယားျပည္နယ္)ထံ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားအားလံုး ၇ ေသာင္းခြဲေက်ာ္ရိွသည္။

Comments

comments