လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ (ကယားျပည္နယ္)ကို ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္

ကႏၱရဝတီတိုင္း(မ္)

ျပည္နယ္အတြင္းရိွ လူငယ္မ်ား၏ လူမႈဘဝပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ သတင္းစကားမ်ားကို သီခ်င္းအျဖစ္ ပုံေဖၚျပသၾကမည့္ လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကယားျပည္နယ္ရိွ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးရိွွ လူငယ္မ်ားမွ စုေပါင္းကာ ကမကထျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါ လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္တြင္ လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေရးစပ္သီးကံုးထားေသာ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္မ်ားျဖင့္ လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ဆင္ႏြဲ သီဆိုၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ပံုစံမ်ိဳးမ်ိဳးတည္ရိွေနေသာ လူငယ္မ်ား၏ အသံကို အႏုပညာျဖင့္ သြယ္ဝိုက္ကာ လူထုအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထင္ဟပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ဟု လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖိလစ္စိုးေအာင္က ေျပာသည္။

“အဓိက,ကေတာ့ လူငယ္ေတြကို စုစည္းဖို႔နဲ႔ လူငယ္ေရးရာကိစၥေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြျမွင့္တင္ဖို႔ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းစကားေတြကို အႏုပညာကေန သီခ်င္းကေန ဖလွယ္ႏိုင္ဖို႔ေပါ့”ဟု ဖိလစ္စိုးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဂီတပြဲေတာ္၌ သီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္ကို တပါတည္း ထည့္သြင္းထားကာ လူငယ္မ်ားက ၎တို႔ ေရးသားထားေသာ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါသီခ်င္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္သီဆိုျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႔လိုက္သီဆိုရေသာ သီခ်င္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments