လူထုအသံ

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပထမအႀကိမ္ ၾကြေရာက္လာမယ့္အေပၚ ကယားျပည္နယ္မွ ျပည္နယ္သူ၊ျပည္နယ္သားေတြက ဘယ္လိုေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသလဲ။

ေဒၚထေရးဇာခင္ဦး – ေဒါငံေရာက္ေက်းရြာ

ေဒၚထေရးဇာခင္ဦး – ေဒါငံေရာက္ေက်းရြာ
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ရွိေစဖို႔ အဘဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါလို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

ဦးကာဆမီးရို – ေဒါငံေရာက္ေက်းရြာ

ဦးကာဆမီးရို – ေဒါငံေရာက္ေက်းရြာ
ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ အခုလိုမ်ိဳး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၾကြေရာက္လာမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ကို မေမွ်ာ္လင့္ပဲနဲ႔ တစ္သက္မွတစ္ခါ ေရာက္ရွိတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္မိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုလိုမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ၾကြေရာက္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏို္င္ငံသားကို ေကာင္းခ်ီးေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဆႏၵျပဳခ်င္ပါတယ္။

ေဒၚဘီဘ်ားနာ – ငုပေလာ့ေက်းရြာ

ေဒၚဘီဘ်ားနာ – ငုပေလာ့ေက်းရြာ
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒီမွာေရာက္တ့ဲခါက်ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးေပါ့။ ဥပမာ ကၽြန္မတို႔ အဓိက ဘာသာေရးက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ မဂၤလာရဖို႔။ အ့ဲဒါေနာက္ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ ကယားျပည္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့ေနာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ရႏိုင္မလဲ၊ ဘိန္းကို ဘယ္လိုပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ တိုက္ဖ်က္ရမလဲဆိုတာ။ အခု ကၽြန္မတို႔ ကယားျပည္နယ္မွာဆို အခုလူငယ္ေတြ တအား အက်င့္ပ်က္သြားတာ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာလည္း တအားဆုတ္ယုတ္သြားတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ ဘိန္းတို႔ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြေၾကာင့္ေပါ့ေနာ။ သူတို႔က တအားပ်က္စီးသြားခါက်ေတာ့ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ပုဒ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို အ့ဲဒါေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ဦးပက္ထရစ္ – ရူးဖယ္ခူရပ္ကြက္

ဦးပက္ထရစ္ – ရူးဖယ္ခူရပ္ကြက္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဘာသာတရားနဲ႔ ေရလိုေအးၿပီး ပန္းလိုေမႊးပါေစလို႔ မဂၤလာေရ ေကာင္းေကာင္းေပးပါလို႔။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတ့ဲ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံု လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးကို မဂၤလာေရ ေကာင္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

ေဒၚေရဂ်ီးနာ – ငူပေလာ့ေက်းရြာ

ေဒၚေရဂ်ီးနာ – ငူပေလာ့ေက်းရြာ
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ကၽြန္မတို႔ဆီကို ပထဆံုးေရာက္ရွိလာတာကို အရမ္းဝမ္းသာတယ္။ အလွဴအဒါန္းေတြ နည္းနည္းလုပ္ထားရင္လည္း ပုဒ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆီ ေရာက္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မ ေကာင္းခ်ီးရမွာပါ။ ေနာက္ထပ္ အခုလို က်န္းမာေရးအခက္အခဲေတြ ရင္ဆိုင္ရတ့ဲအခ်ိန္မွာ ပုဒ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေကာင္းခ်ီးေပးရင္ ကၽြန္မလည္း ရခ်င္တယ္။ သူ႔ဆီကို သြားဖူးခ်င္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ မသြားႏုိင္ဘူး။ ကိုယ္လုပ္တ့ဲ အလွဴအတန္းေတြေၾကာင့္ သူရဲ႕ေကာင္းခ်ီးကို ရခ်င္တယ္။ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္တ့ဲ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ကို ကၽြန္မတို႔ကို ေကာင္းခ်ီးေပးပါလို႔ ေတာင္းခံခ်င္တယ္။

Comments

comments