လူနာမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ ကုသေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေတာ့မည္

စိုင္းလင္းလင္းဦး

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ေထာက္ပံံ့ကူညီေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ တိုးခ်ဲ႕ေဆးရံု အေဆာက္အဦး သစ္ႏွင့္အတူ အဆင့္ျမွင့္ေဆးဝါးသံုးပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး လူနာမ်ားကို ကုသေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေဆးရံုအေဆာက္အဦးသစ္တြင္ ဓါတ္မွန္ႏွင့္ ပံုရိပ္ေဖၚဌာန၊ ေရာဂါရွာေဖြေရး ဓါတ္ခြဲဌာန၊ ခြဲစိတ္ခန္းမ်ား၊ သားဖြားခန္း၊ ျပင္ပလူနာႏွင့္ အေရးေပၚလူနာဌာန၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္းဌာနမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ မူလအျပင္အဆင္ အသံုးအေဆာင္ထက္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအကူအညီ၌ ေဆးရံုအေဆာက္အဦးသစ္မ်ား၌ ဆိုင္ရာဌာနစိတ္အလိုက္ ေခတ္မီွစက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းအပါအဝင္ အဆင့္မီ ခြဲစိတ္ကိရိယာမ်ား၊ လူနာျပဳစုကုသမႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီ ယန္းေငြ သန္းေပါင္း ၁၉၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အသံုးျပဳထားေသာ ယင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းကို ၂၀၁၅ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ေဖေဖၚဝါရီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပိုေကာင္းသြားတာေပါ့ ေဆးရံုးထဲကို ဝင္ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူနာေတြ ေနရတာ အဆင္ပိုေျပသြားတာေပါ့၊”ဟု ျပည္နယ္ကုသေရးဦးစီဌာနမွဴး လိြဳင္ေကာ္ျပည္သူ႕ေဆးရံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ရန္ႏိုင္ေမာင္က ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ကုတင္ (၅၀၀)ဆံ့ လိြဳင္ေကာ္ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီးတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရိွလူနာမ်ားသာမက ျပည္နယ္နယ္နမိတ္ႏွင့္ထိစပ္လွ်က္ရိွေသာ ေဒသမ်ားမွပါ လာေရာက္ကုသမႈခံယူခဲ့ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အတြင္းလူနာ ၁၅၀၀၀ ဦးႏွင့္ ျပင္ပလူနာ ၆၀၀၀၀ ဦးခန္႔တို႔အား က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေထာက္အပံ့အကူအညီ၊ ေခ်းေငြအကူအညီႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာအကူအညီဟူ၍ အကူအညီ အမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ဂ်ပန္ယန္း ၈၀၀ ဘီလီယံကူညီရန္ သေဘာတူညီထားသည္။

ျပည္နယ္ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီး(လိြဳင္ေကာ္ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီး) အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းအျဖစ္ ေဆးရံုးအေဆာက္အဦးသစ္ႏွင့္ ေဆးရံုးသံုးပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ေဖေဖၚဝါရီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားကို ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုးအရာရိွႏွင့္ အဆိုပါစီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေသာ JICA (ျမန္မာ)၏ တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *