လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးရန္ အစိုးရကို ေတာင္းဆို 

ထ်ိဳးျမာ

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပားလာမွသာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအစိုးရက လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ အာရံုစိုက္လာမည္ဟု ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ(Equality Myanmar)၏ ဒါရုိက္တာ ေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာအစိုးရက လက္မွတ္ထိုးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူအတြက္ အကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားထြက္ေပၚလာေစႏိုင္မည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရိွလာႏိုင္ေၾကာင္း ေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာသည္။

“လက္နက္ကိုင္စစ္ပြဲေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုက အခုခ်ိန္ထိ အိုးအိမ္အတည္တက် မျဖစ္ေသးတဲ့အရာေတြ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ဘက္မွာရိွတဲ့ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္း၊ အဲ့စခန္းကလူေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္မွာလဲ။ သူတို႔ျပန္လာရန္ ဘယ္ေလာက္ထိ အဆင္သင့္ျဖစ္ထားလဲ သူတို႔ကို လူသားအျဖစ္ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ ေနနိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရက ဘယ္ေလာက္ပံ့ပိုးနုိင္လဲဆိုတာကို က်ေနာ္တုိ႕ ၾကည့္ေနတယ္”ဟု ေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာသည္။

တိုင္းျပည္တြင္ ဥပေဒအသစ္မ်ား ေရးဆြဲေနေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားက လူထုကို လုံၿခံဳမႈမရိွျခင္း၊ နိုင္ငံသားတုိင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ ရရိွမႈအေျခအေနမ်ားကို ထိပါးေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါစာခ်ဳပ္က ယင္းအခ်က္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရိွေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးက႑ပိုင္းတြင္ အစိုးရက အနည္းငယ္ေဖာ္ေဆာင္ ေျပာင္းလဲလာသည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း နိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး လူ႕အခြင့္အေရးေလးစားလိုက္နာေရးအတြက္ အစိုးရမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း အျပည့္အဝမရရိွေသးဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္အမ်ိဳးသမီးေဖာင္ေဒးရွင္း(WFWF)၏ ဒါရုိက္တာ ရိုစီေက်ာ္က ေျပာသည္။

“နုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမွာဆိုရင္ လႊတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္မွာဆိုရင္ က်မတို႔ ျပည့္ျပည့္ဝဝမခံစားရတာေတြရိွတယ္။ ေနာက္တခုက လြတ္လပ္စြာစုေဝးပိုင္ခြင့္တို႔ အဲ့ဒါေတြလည္း မခံစားရတာေတြရိွတယ္။ ကယားျပည္နယ္ေထြအုပ္လည္း ထုတ္ထားတဲ့ဟာေတြ ရိွတယ္ေလး။ က်မတို႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြတခုခုကို လုပ္မယ္ဆိုရင္ စာရင္းေတြ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမယ္ဆိုတ့ဲ အခ်က္က က်မတို႔ နုိင္ငံသာနဲ႔ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးနဲ႔ဆို လုံးဝမအပ္စပ္တာေတြရိွတယ္ေပါ့ေနာ။ တရားေရးပိုင္းဆိုင္ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေနာ့ ၾကည့္လိုက္လို႔ရိွရင္ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ မကိုက္ညီတာေတြရိွတယ္”ဟု ရိုစီေက်ာ္က ေျပာသည္။

“ဒီေဒသမွာေနထိုင္ေပမဲ့ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကိုကိုယ္မသိဘူး။ ကိုယ့္အခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ဘယ္လိုမွန္းေတာင္ကိုယ္မသိဘူး။ ေၾကာက္ေနရတဲ့ ျပည္သူလုထုေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားက တိုင္းရင္သားေဒသေတြက ပိုမ်ားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ ့ပိုၿပီးေတာ့ခံရပါတယ္ ” ဟု ရိုစီေက်ာ္က ဆက္ေျပာသည္။

နိုင္ငံတကာနိုင္ငံသားႏွင့္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု နိုင္ငံတကာကို ကတိျပဳထားသည္မွာ သုံးနွစ္ရိွၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စာခ်ဳပ္တြင္ အျမန္လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းေသာ စည္းရံုးလွဳပ္ရွားမႈတစ္ခုကို လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္​​ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ (၉) ခုအနက္ သုံးခုသာ လက္မွတ္ထိုးထားျခင္းလည္​း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ဟိုတယ္လိြဳင္ေကာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္နယ္အေျခစိုက္အရပ္ဖက္၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာသည္ လူထုအား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကယားျပည္နယ္၊ မေကြးတုိင္း၊ တနသၤာရီတုိင္း၊ ရန္ုကုန္၊ မႏၱေလးနွင့္ ရခိုင္ေဒသတြင္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

Comments

comments