လံု/နယ္ဝန္ႀကီး(ေဟာင္း)အစား အျခားတပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးေျပာင္းလဲခန္႔အပ္

ထ်ိဳးျမာ

တပ္မေတာ္သားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မ်ိဳးတင္အစား ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးလုိက္သည့္ ဗိုလ္ႀကီးေရႊတိုးက ကတိသစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မ်ိဳးတင့္သည္ ယခင္အစိုးရသက္တမ္းက လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ ယခုမူကာ ၎ရာထူးအား အျခားတပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္ေဝအား အစားထိုး ခန္႔အပ္ထားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မ်ိဳးတင့္သည္ သာမန္တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားအျဖစ္သာ တာဝန္ယူထားရာက ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္၏ ေမလ(၁၆)ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တပ္မေတာ္သား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အစားထိုးေျပာင္းလဲျခင္းအား ဇူလိုင္လ(၂၀)ရက္ေန႔ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၂)ဦးအား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈအရ အစားထိုးေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments