လြတ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေတြမရွိတဲ့အေပၚ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕နဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕အျမင္

ကရင္နီအမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး (မအဲဂ်လာ)

ဒီလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္မွု အားနည္းေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တခါတေလမွာ က်မတို႕ ကြင္းဆင္းတဲ့ ခ်ိန္မွာ က်မတို႕ အမ်ိဳးသမီးအေရးဆိုတာ ၊ အၾကမ္းဖက္ခံရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၿပိးေတာ့ သူတို႕ နဲ႕ပါတ္သက္တဲ့ အခြင့္အေရး ေတြ ရရွိ ဖို႕ ဆိုလို႕ရွိရင္ေပါ့ေနာ။ ဒီလြတ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္မွု အား နည္းေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႕ ေတြက မလြမ္းျခံဳႏိုင္ဘူး။ ၿပီးလို႕ရွိရင္လည္း က်မတို႕ အေနနဲ႕ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႕ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါေပါ့ေနာ။ အခက္ခဲပိုၿပီး ၾကံုေတြ႕ရတဲ့အတြက္ မေကာင္းဘူးေပါ့ေနာ။ ဒီအမ်ိဳးသမီး ေတြရဲ႕ အသံ ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္တဲ့ေနရာမွာ အားနည္းသြားတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆို ဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြသာရွိေနမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအေရး ကိုလည္း က်မတို႕ ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ႏုိင္မယ္လို႕ ထင္တယ္ေပါ့ေနာ။

Comments

comments