လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္ လြိဳင္ေကာ္ေထာင္မွ စုစုေပါင္း ၁၇၇ ဦးလႊတ္ေျမာက္ခဲ့

ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႕တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိအက်ဥ္းေထာင္မွ လႊတ္ေျမာက္လာသည့္ အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၁၇၇ဦး ရွိေၾကာင္း လိြဳင္ေကာ္အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဧၿပီလ ၁၇ရက္ေန႔ ပထမအႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႕တြင္ အမ်ိဳးသား၈၃ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၀ဦးလႊတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ၿငိမ္းခြင့္အမိန္႕ ဧၿပီလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္မူ အမ်ိဳးသား ၆၇ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၇ ဦး တို႔ လႊတ္ေျမာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“အမႈေတာ့ အစံုပဲ။ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈပါတယ္၊ တပ္မေတာ္အက္ပါတယ္၊ ရဲစည္းကမ္းအက္ ပါတယ္” ဟုအက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏွစ္သစ္မဂၤလာ အခါသမယ အထိမ္းအမွတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းေစေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကို အေလးထားေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းစခန္းအသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ႏိုင္ငံအက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူမ်ား ကို ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ(၁)အရ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလိုက္ေၾကာင္း ဧၿပီလ ၂၆ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းရွိ အက်ဥ္းသားအက်ဥ္းသူ စုစုေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္လာေၾကာင္းသိရသည္။

က်န္သည့္အက်ဥ္းသား၊ သူမ်ားထဲမွ လြတ္သင့္လြတ္ထိုက္သူမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် စိစစ္လ်က္ရွိၿပီး လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ဆက္လက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Comments

comments