ဝန္ႀကီးျဖစ္သြားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ဝန္ႀကီးမျဖစ္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္

နာေနာ

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆တုန္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုပြဲတစ္ခုမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး တစ္ေယာက္က သူ႔မဲဆႏၵမွာ ဝန္ႀကီးျဖစ္သြားတဲ့သူ တစ္ေယာက္မွမပါလို႔ဆိုျပီး ေစာဒက တက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

အခုလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ငါတို႔ကိုလည္း ဝန္ႀကီးရာထူးမေပးဘူးဆိုျပီး စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ႀကျပီးေတာ့ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ တာဝန္ေတြ၊  လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြပါ လစ္ဟင္းလာႀကတယ္။

အဲဒီေတာ့ ကယားျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕အျမင္၊ အေတြး(Mind-set)ထဲမွာ “ ဝန္ႀကီးျဖစ္မွ၊ အလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔”ထင္ႀက၊ ျမင္ႀကတယ္။

တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေနႀကည့္ရင္ ဟုတ္ေကာင္းဟုတ္လိမ့္မယ္။ရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့ မမွန္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲ?ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး (သို႔မဟုတ္) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သြားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ဟာ အလိုအေလွ်ာက္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ကေန ႏုတ္ထြက္သြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကိုယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္ေသးတယ္၊ ဝန္ႀကီး ဆိုတဲ့ တာဝန္ႀကီးကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ရေသးတယ္။ ဖားတစ္ပိုင္း၊ ငါးတစ္ပိုင္းေပါ့။

ဝန္ႀကီးမျဖစ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ မိမိမဲဆႏၵနယ္အတြက္ပဲ အဓိကထားျပီး အလုပ္လုပ္ရတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ပိုင္း ဝန္ႀကီးတစ္ပိုင္းျဖစ္သြားတဲ့ သူကေတာ့ မိမိမဲဆႏၵနယ္ အတြက္ေရာ တစ္ျပည္နယ္လံုးအတြက္ပါ အလုပ္လုပ္ရတယ္။

ဝန္ႀကီးမျဖစ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္က တာဝန္ေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ပိုနည္းတယ္ဆိုေပမဲ့ ဧရိယာ ပိုက်ဥ္းေတာ့ အလုပ္လုပ္ရတာ ပိုလြယ္ကူတာေပါ့။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဝန္ႀကီးမျဖစ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ဟာ ျပည္သူ၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြနဲ႔ ပိုျပီးနီးနီးကပ္ကပ္ေနရတယ္။

ဥပမာ မိမိမဲဆႏၵနယ္အတြက္ တစ္ရြာဝင္ တစ္ရြာထြက္ျပီး အလုပ္လုပ္ေပးရတဲ့အခါမွာ ဝန္ႀကီးမျဖစ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးေပးႏိုင္ျပီးေတာ့ ဝန္ႀကီး တစ္ပိုင္း ျဖစ္သြားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက ဝန္ႀကီးမျဖစ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အားသာခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။

ဝန္ႀကီးျဖစ္သြားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုရွိတာေပ့ါလို႔ေျပာရင္လည္း ဟုတ္ပါတယ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ပိုရွိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူတာဝန္ယူရတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုစာပဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုရွိသြားတာပါ။

ဥပမာ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္သိမ္းေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္သြားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ဟာ သူ႕ဌာနေအာက္မွာရွိတဲ့  လုပ္ငန္းေတြအတြက္ပဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုရွိသြားျပီး၊ သူ႕ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ မဟုတ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ ေမးခြန္းကို ေမးခ်င္ရင္ လႊတ္ေတာ္ကေနတစ္ဆင့္ ေမးခြန္းေမးရမွာပဲ။

တစ္ခုရွိတာက သူတာဝန္ယူတဲ့ ကိစၥဆိုရင္ေတာ့ သူေမးစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့။သူ႔ဌာနေအာက္မွာ မဟုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ က်န္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္နည္းတူ လႊတ္ေတာ္ကေနေမးရမွာပဲ။

တစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးေတြက လက္ေအာက္ကဌာနဆိုင္ရာေတြ ေျပာစကား၊ တင္ျပလာတဲ့စာကိုပဲ ယံုေနျပီး တစ္ကယ့္လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းတာနည္းေနေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံေတြနဲ႔ ေဝးေဝးသြားတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ဝန္ႀကီးေတြဆို ဟိုပြဲတက္ ၊ ဒီအခမ္းအနားတက္နဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုန္သြားျပီး မိမိမဲဆႏၵနယ္က မဲဆႏၵရွင္ေတြနဲ႔ ေဝးသထက္ေဝးသြားတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဝန္ႀကီးတစ္ပိုင္းျဖစ္သြားတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ဟာ သူ႕မဲဆႏၵနယ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရသလို သူတာဝန္ယူထားတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္လည္း အလုပ္လုပ္ရမယ္။ လက္တစ္ဖက္က ကိုယ္စားလွယ္အလုပ္လုပ္ က်န္တစ္ဖက္က ဝန္ႀကီးအလုပ္လုပ္ေပါ့။

ဝန္ႀကီးမျဖစ္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတာ့  သူ႔မဲဆႏၵနယ္အတြက္ပဲ အခ်ိန္ေပး၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြနဲ႔ ပိုထိေတြ႔ႏိုင္ေတာ့ သူ႔မဲဆႏၵနယ္အတြက္  ပိုအလုပ္ျဖစ္သြားတာေပါ့။

နိဂံုးအေနနဲ႔ ဝန္ႀကီးျဖစ္သြားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔  ဝန္ႀကီးမျဖစ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးဟာ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ တန္ဖိုးရွိႀကပါတယ္။

အဓိကေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ဆိုတဲ့ ေစတနာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရင္ ျပည့္စံုသြားပါျပီ။ ဝန္ႀကီးျဖစ္ျပီးေတာ့ ေစတနာလည္းမပါ၊ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္လည္း မရွိရင္ အဆင္မေျပပါဘူး။

ကိုယ္စားလွယ္ေတြလဲ ဝန္ႀကီးမျဖစ္ဘူးဆိုျပီး  အလုပ္မလုပ္ရင္လည္း အဆင္မေျပပါဘူး။ ကိုယ္စားလွယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဝန္ႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ “ျပည္သူေတြအတြက္“ ဆိုတဲ့ ေစတနာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိဖို႔ပဲလိုတာပါ။ ဝန္ႀကီးမျဖစ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ဟာလည္း သူ႔မွာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ တာဝန္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

 

Comments

comments