သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးမည့္ ကရင္နီေဂဟစနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း

ဖဲဘူးေရးသားသည္။

သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေစဘဲ စိုက္ပ်ိဳးနည္းျဖစ္သည့္ ေဂဟစနစ္ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္းက သင္ၾကားေပးေနသည္။

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္း ျဖတ္လမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳလာေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ နည္းလမ္းမမွန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းပ်က္ဆီးေနမႈကို တစိတ္တပိုင္း ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ရန္ သင္တန္းေက်ာင္းက ရည္ရြယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါသင္တန္းေက်ာင္းမွ နည္းပညာမ်ားကို ေဒသခံလူငယ္ထံသို႔ ဆင့္ပြားပို႔ခ်ေနျခင္းၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္နီ ေဂဟစနစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း တာဝန္ခံ ေက်ာ္ဇင္လီယိုက ေျပာသည္။

“မိရိုးဖလာစိုက္နည္းနဲ႔ ေနာက္ ေဂဟစနစ္စိုက္နည္းကို စနစ္တက် ဘယ္လိုစိုက္ပ်ိဳးရင္ ေကာင္းမလဲဆိုတာ ေဒသခံေတာင္သူေတြ သိသြားေအာင္ေပါ့ေနာ။ အဲဒီတစ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသမွာရွိတဲ့ သစ္ပင္ပန္းမန္ေတြ။ အဲဒီမ်ိဳးစိတ္ေတြကို ျပန္ၿပီးထိန္းသိမ္းမယ္။ အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့ အဓိက ေဂဟစနစ္လည္း ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေအာ္ဂဲနစ္လို႔လည္းေခၚလို႔ရတယ္။ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေဒသမ်ိဳးစိတ္ေတြ မ်ိဳးတံုးမေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ေပါ့ေနာ။”ဟု သင္တန္းေက်ာင္းတာဝန္ခံက ေျပာသည္။

လက္ရွိေတာင္သူအမ်ားစုမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္အခ်ိန္၌ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြ အသံုးျပဳတာေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေတြ စိုက္ပ်ိဳးၾကျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုမိုထိခိုက္လာေစေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေတာင္သူမ်ားမွ ရွိရင္းစြဲ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို မပ်က္စီးေစဘဲ ေဂဟစနစ္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ားကို ကရင္နီ ေဂဟစနစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းက သင္ၾကားေပးေနသည္။ သင္တန္းေက်ာင္းကို ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ပါးေလာင္းေက်းရြာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ယင္းေနရာသို႔ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ထားသည္မွာ ၃ လေက်ာ္ ရိွသြားၿပီျဖစ္သည္။

သင္တန္းေက်ာင္း၌ ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းနည္း၊ ေျမဆီေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္နည္း၊ အပင္မ်ိဳးပြားနည္းနဲ႔ ကိုင္းကူးကိုင္းဆက္နည္း၊ အပင္အားေဆးနဲ႔ သဘာဝပိုးေျပးေဆး ျပဳလုပ္နည္းကိုလည္း အဓိကထားသင္ၾကားေပးသည္။

ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား သံုးစြဲၾကေသာ ေတာင္သူေတြအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ရရွိလာေသာ သီးႏွံမ်ားကို ျပန္လည္စားသံုးတဲ့အခါမွာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝအေျခခံ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအား ေက်ာင္းသားမ်ားမွတဆင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝမႈေတြကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာ္ဇင္လီယိုက ေျပာသည္။

“ကိုယ္က ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းတယ္။ ဥပမာေပါ့ေနာ။ လက္အိတ္ေတြဝတ္ရတယ္၊ ႏွာေခါင္းေတြစည္းရတယ္၊ ဖိနပ္ေတြစီးရတယ္။ အဲတာျဖန္းၿပီးေတာ့ အဲ့ကအသီးကို ျပန္စားရင္ေရာ ကိုယ့္အတြက္အႏၱရာယ္ က်န္းမာေရးမွာ ဘယ္လိုရွိမလဲေပါ့။ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကိုယ့္က်န္းမာေရးအတြက္လည္း စဥ္းစားရမယ္ေပါ့ေနာ။”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးသင္တန္းေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၂ ဦး လက္ခံသင္ၾကားေပးေနၿပီးျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားမွလည္း လာေရာက္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းသို႔ လာေရာက္တက္ေရာက္ေနေသာ ဝမ့္ကုန္းေက်းရြာေန ေမာ္ဘဲမယ္က “ကၽြန္မတို႔ ေဂဟစနစ္နဲ႔သြားမယ္ဆိုရင္ ပိုးသတ္ေဆးလည္း ဝယ္စရာမလိုဘူးေပါ့ေနာ။ ၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီက ထုတ္တ့ဲဟာလည္း ဝယ္စရာမလုိဘူး။ ေပါင္းသတ္ေဆးလည္း ဝယ္စရာမလိုဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ဒီေက်ာင္းမွာ မတက္ခင္တုန္းက ျမက္ေတြ႔လို႔ရွိရင္ ေပါင္းသတ္ေဆးသံုးရမယ္။ အ့ဲလိုပဲျမင္တယ္ေပါ့ေနာ။ အ့ဲဒီျမက္ေတြကို မသတ္ပဲနဲ႔ သူ႔ကို အက်ိဳးရွိရွိနဲ႔သံုးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔အတြက္ ႏွစ္ခုသံုးလို႔ရတယ္။ တိရိစၧာန္ေတြ အတြက္က သူတို႔ရဲ႕အစာ၊ ေျမႀကီးအတြက္က အာဟာရေပးတ့ဲအပင္ေတြေပါ့ေနာ။” ဟု ေမာ္ဘဲမယ္က ေျပာသည္။

၎ေက်ာင္းသည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက သတိေပးစာ ၂ ႀကိမ္ ေပးပို႔ထားသည္။

ေက်ာင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရန္ ျပည္နယ္အစိုးရက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဆီ တင္ျပထားေသာ အေတာအတြင္း မလုပ္ေဆာင္ေသးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က သတိေပးစာေပးပို႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Comments

comments