သဘာဝေျမၾသဇာကို ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ အသုံးျပဳနည္း အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္လာ

လယ္ခင္းထဲတြင္ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းေနၾကသည့္ ေတာင္သူတဦး (ဓါတ္ပံု – ဖဲဘီး)

ထ်ိဳးျမာ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာအျပင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အကာအကြယ္မပါပဲ သုံးစြဲမွဳမ်ားေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ႏွင့္ သဘာဝေျမၾသဇာအသုံးျပဳတတ္လာေစရန္ လိုအပ္လာသည္ဟု မိုးၿဗဲေတာင္သူလယ္သမားကြန္ယက္ အဖြဲ႕က ေျပာဆိုလိုက္ၾကသည္။

အေၾကာင္းမွာ မိုးၿဗဲေဒသတြင္ရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ားအသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ မိုးၿဗဲဆည္တြင္းတြင္ စီးဝင္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ယခု မိုးၿဗဲေတာင္သူလယ္သမားကြန္ယက္အဖြဲ႕က သဘာဝေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္နည္း အသုံးျပဳနည္းမ်ားကို စာေတြ႔လက္ေတြ႔ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။

“ ပိုးသတ္ေဆးေတြ ျဖန္းတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း သူတို႔မွာ အကာကြယ္အျပည့္အစုံမရိွဘူး။ ဗဟုသုတ အရမ္းနည္းတယ္ အဲ့ဒါက တစ္ဘက္ေပ့ါေနာ။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေျမေတြက ေျမဆီလႊာေတြ အရမ္းနည္းေနၿပီး။ ခန္႔မွန္းေျခေပါ့ေနာ ေနာက္ထပ္နွစ္နွစ္ဆယ္ေလာက္ေနရင္ လယ္အေၾကာင္းေတာ့က်ေနာ္တို႔အတိမက်မေျပာနုိင္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ေျမေတြကေတာ့ ေနာက္ထပ္နွစ္နွစ္ဆယ္သုံးဆယ္ဆိုရင္ ေျမဆီလႊာလုံးဝကုန္ခမ္းသြားနုိင္တဲ့အေျခအေနရိွတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔လည္း ဒီစီမံကိန္းကိုလုပ္ရျခင္းျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ ” ဟု မိုးၿဗဲေတာင္သူလယ္သမားကြန္ယက္ ဥကၠဌ ခြန္းစိန္ဝင္း ကေျပာပါသည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနနွင့္ မိမိေဒသရိွအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုပ်က္စီးေစျခင္းမရိွေစပဲ နည္းပညာကိုအသုံးခ်ၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးစိုက္ပ်ိဳးတတ္ေစရန္နည္းလမ္းမ်ားကို စာေတြ႔လက္ေတြ႔ပိုခ်ေပးလ်က္ရိွသည္ဟု Future Organic Form , Inlay မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးမန္ေမဂ်ာ ကိုေအာင္မိုးဟိန္းက ေျပာပါသည္။

၎တို႔အဖြဲ႔သည္ ေအာ္ဂဲန္နစ္စိုက္ပ်ိဳးမွဳစနစ္ကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ စတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး စာေတြ႔လက္ေတြ႔မ်ားကို အမ်ားဆုံးခ်ျပနုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူမ်ားစိတ္ဝင္စားမွဳပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

“ ေအာင္ဂဲန္းနစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုတာက က်ေနာ္တို႔က အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ။ ေတာ္ေတာ္မ်ာမ်ားသိထားတာက ေအာင္ဂဲန္းနစ္စိုက္ပ်ိဳးနည္းစိုက္ရင္ ထုတ္ကုန္ေတြက ေစ်းကြက္ပိုေကာင္းတယ္ေပါ့။ ပိုက္ဆံပိုရတယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့က်ေနာ္တို႔ လုပ္ရွားမွဳရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူေတြက်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ အစားအစာကိုစားနိုင္ရမယ္ ေတာင္သူေတြလည္း က်န္းမေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ့စီးပြားေရးေတြကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေဖာင္စပ္ၿပီးေတာ့ အသုံးခ်နိုင္ၿပီးေတာ့ ကုန္က်စရိတ္လည္း သက္သာလာမယ္ ” ဟု ကိုေအာင္မိုးဟိန္းကေျပာပါသည္။

သင္တန္းတြင္ ပိုးေမြးျမဴေဆး၊ ပယက္အားျခင္း၊ ပိုးနိွမ္ေဆး၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ မွဳန္စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ၊ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ေရးနည္းပညာ စသည္မ်ားကို လက္ေတြ႔စာေတြ႔ပို႔ခ်ေပးၾကၿပီး သင္တန္းၿပီးရင္လည္း သင္တန္းသားမ်ားကို သင္တန္းတက္ေရာက္မွဳအလကားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ မွဳန္မ်ိဳးေစ့တစ္ေဘာင္စီေပးသြားၿပီး ၎တို႔၏စိုက္ပ်ိဳးမွဳကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဓါတုပစၥည္းပါဝင္မႈမ်ားလာသည္ဟု ယူဆရသည့္ မိုးၿဗဲဆည္ေရကန္ရွိ ေရကိုလည္း စမ္းသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီဟုသိရသည္။

Comments

comments