သိမ္းထားတဲ့ေျမေတြကိုျပန္ေပးၿပီး အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႕ ေတာင္သူညီလာခံမွာ တိုက္တြန္း

ေတာင္သူေတြဆီက သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေျမယာေတြကို ျပန္ေပးဖို႔နဲ႔ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔အတြက္ ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢက အစိုးရကို တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ကရင္နီေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢညီလာခံက အခုလို တိုက္တြန္းလိုက္တာျဖစ္ၿပီး အျခားအႀကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *