သိမ္းထားတဲ့ေျမေတြကိုျပန္ေပးၿပီး အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႕ ေတာင္သူညီလာခံမွာ တိုက္တြန္း

ေတာင္သူေတြဆီက သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေျမယာေတြကို ျပန္ေပးဖို႔နဲ႔ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔အတြက္ ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢက အစိုးရကို တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ကရင္နီေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢညီလာခံက အခုလို တိုက္တြန္းလိုက္တာျဖစ္ၿပီး အျခားအႀကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

Comments

comments