သီးႏွံမ်ားေပၚတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္လာေရာက္စိုက္ပ်ိဳးသည့္အတြက္ သီးႏွံပင္ပ်က္စီး

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒါဘူးငံ (၅) မိုင္ရြာသားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ေျပာင္းခင္း၊ ပဲစင္းငံုခင္းမ်ားေပၚတြင္ စစ္တပ္မွ ေျမက်င္းမ်ားတူးၿပီး ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား လာေရာက္စိုက္ပ်ိဳးထားသျဖင့္ ေျပာင္းပင္မ်ားႏွင့္ ပဲစင္းငံုပင္မ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား ရိွေနသည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

ေဒါဘူးငံ(၅)မိုင္ရြာသားမ်ားသည္ မေထားခူေက်းရြာ အေနာက္ဖက္ျခမ္းတြင္ ၅ ဧကခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးထားခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါေျမမွာ    တပ္ပိုင္ေျမႏွင့္ အနီးအနားရိွေနသည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာသည္။

“တကယ္လို႔ သူတို႔က ႀကိဳေျပာမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က မလုပ္လို႔လည္းရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရိွေနၿပီးမွ လုပ္စားရတဲ့ ျပည္သူလူထု ေတာင္သူေတြကလည္း မရိွမဲ့ရိွမဲ့ ဝမ္းစာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းက ဒါပဲရိွတယ္။” ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ သီးႏွံပင္မ်ား၏   တန္ဖိုးနစ္နာေၾကးကိုသာ ျပန္လည္ရလိုေၾကာင္း ေဒါဘူးငံ/(၅)မိုင္ရြာမွ ဦးစရီးလိုက ေျပာသည္။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္အတြက္ နစ္နာခဲ့သည့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးၿပီး         ကယားျပည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးသို႔ အသနားခံစာေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ဒ.က.စ)(လိြဳင္ေကာ္)သို႔ သီးစားခ ျပန္လည္ေပးသြင္းၿပီး စစ္တပ္ေျမဧရိယာအတြင္းသို႔ ေတာင္သူမ်ားမွ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္အထိ ဝင္ေရာက္ စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ား        ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားမရိွေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါဘူးငံ /စံျပ (၅)မိုင္ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္ကတည္းက အစဥ္တဆက္ စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရြာသားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒကစ(လိြဳင္ေကာ္)သို႔ ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။

Comments

comments