သီးႏွံေတြ ၾကြက္ဖ်က္ခံေနရတဲ့ ျပႆနာ

ေဒြးအယ္ခူ

ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းဖဲအုပ္စု ႏွင့္ ေတာ္ခူေက်းရြာအုပ္အတြင္းရွိ ႐ြာသူရြာသားမ်ား၏ စပါးခင္း၊ ႏွမ္း၊ ေျပာင္း၊ ဖာလာစသည့္ သီးႏွံမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီေရာက္သည့္အခ်ိန္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ၾကြက္မ်ားစားေသာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံေနရသည္။

ေက်းရြာ ၁၁ ရြာရွိသည့္ ေတာ္ခူအုပ္စုတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာတစ္မ်ိဳးတည္းသာလုပ္ကိုင္ေနရသကဲ့သုိ့ ၾကားညွပ္သီးႏွံအေနျဖင့္ ႏွမ္း၊ ေျပာင္းေကာက္၊ သခြား၊ ပဲ၊ ငရုတ္ စသည့္ သီးႏွံမ်ားကုိဟင္းအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

ဆန္၊ စပါးသည္ ေတာင္ေပၚေဒသ၏ အဓိကစားေသာက္ကုန္ျဖစ္သည့္အတြက္ စပါးခင္းကို ၾကြက္ဖ်က္ဆီးစားေသာက္သည့္အခါ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဖူလံုမွုမရွိေတာ့ေပ။

“စပါးႏွံထြက္ခါနီးအခ်ိန္ဆို ၾကြက္ေတြကကိုက္ၿပီ။ စပါးရိတ္တဲ့အခ်ိန္ စပါးကမရွိေတာ့ဘူးေပါ့ နည္းနည္းပါးပါးပဲက်န္တယ္။ ဒီေဒသအေနနဲ႔ စားဝတ္ေနေရးမွာမဖူလံုဘူးေပါ့” ဟုနန္းခြီးခိုေက်းရြာေန ဦးရဲထက္ဦးက ဆိုသည္။

ပူးျပင္းသည့္ ေဒသအတြင္းက်ေရာက္သည့္အတြက္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမွအပအျခားစီးပြားျဖစ္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ဝင္ေငြရရွိရန္ ဖာလာ၊ ရွားေစး၊ ငရုတ္သီးတို႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးၿပီးေရာင္းခ်ၾကသည္။ သို႔ေပမယ့္ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့အခ်ိန္ ၾကြက္မ်ားလိုက္လံဖ်က္ဆီးသည့္အတြက္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကုိက္ဟုပလဲလယ္ေက်းရြာေနဦးမိုးဇက္ကေျပာပါသည္။

၎က “ ၾကြက္ေတြလိုက္ဖ်က္ေတာ့ အသီးရွိၿပီလားဆိုအခြံပဲက်န္တယ္ အေစ့မပါေတာ့ဘူးအဲခါက်ေတာ့ အသီးက ၂ပိႆ ၃ပိႆ ထြက္မလားဆုိေတာ့လည္း ၅၀သားပဲ က်န္တယ္” ဟုဆိုသည္။

ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္သည့္အျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေနာက္က်ကာလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးသည့္ ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးရာသီေရာက္လွ်င္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးသည့္အခါ ႏွစ္စဥ္ ၾကြက္၏စားေသာက္ ဖ်က္ဆီးမႈကိုကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားမသိၾကသကဲ့သုိ့ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားကုိနည္းပညာအကူအညီေတာင္းရန္ မသိရွိၾကေၾကာင္းဆိုၾကသည္။

Comments

comments